Henkilöstöjaos

Henkilöstöjaoksen tehtävänä on vastata henkilöstöhallinnon kehittämisestä, ohjaamisesta ja päätöksenteosta. Henkilöstöjaos tekee kaupugnin puolesta sellaiset virka- ja työehtosopimukset, joissa päätösvalta on paikallistasolla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla. Jaos myös päättää virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta, sopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta ja näihin liittyvien neuvottelujen käymisestä.

Henkilöstöjaos toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa ja toimikausi on valtuuston määrittämä toimikausi kaksi vuotta. Jäsenmäärä on 6 ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenet

puheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski

1. varapuheenjohtaja Eeva-Leena Ainasoja

2. varapuheenjohtaja Pekka Pääkkö

Antti Hautakoski

Keijo Toivoniemi

Sanna Isoahde

Varajäsenet

Mikko Päivärinta

Tuomas Lehtola

Irja Erkkilä

Marjaana Meggit

Eero Raudaskoski

Mika Kesomaa