Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut

 

Hyvinvoinnin toimiala on aloittanut toimintansa Nivalassa 1.6.2017. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.3.2017 § 23 Nivalan kaupungin uuden hallintosäännön. Sivistyksen toimiala jakautuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialaksi ja hyvinvoinnin toimialaksi (hallintosääntö luku 3 henkilöstöorganisaatio). Hyvinvoinnin toimiala on uusi toimiala. Hyvinvoinnin toimiala toimii hyvinvointilautakunnan alaisena ja toimialaa johtaa hyvinvointijohtaja. Hyvinvointilautakunnan tehtävät on määritelty hallintosäännön §:ssä 23.

Hallintosäännön § 13 määrittelee hyvinvoinnin toimialaan kuuluvat palvelut: "Hyvinvoinnin toimialaan kuuluvat kirjastopalvelut, liikunnan ja kulttuurin palvelut, musiikkiopisto ja kansalaisopisto sekä nuorisopalvelut, joihin kuuluvat nuorten harrastus- ja vapaa-ajan palvelut, ennakoiva nuorisotyö sekä nuorten osallisuus- ja vaikuttamispalvelut. Hyvinvoinnin toimiala vastaa terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisestä, nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittämisestä."

 

Hyvinvointia yhteistyöllä!

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Terveyden edistämisen toimia tehdään kaikkialla: julkisissa palveluissa (mm. neuvola, varhaiskasvatus, koulut, liikunta- kirjasto- ja kulttuuripalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyyspalvelut), työpaikoilla, järjestöissä, ihmissuhteissa, perheissä ja jokaisen henkilökohtaisen elämän ja valintojen kautta. Hyvinvointi ja terveys ovat kuntaorganisaatiossa yhteydessä muun muassa koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, yhdyskuntasuunnitteluun ja liikennejärjestelyihin.

Hyvinvointipalvelujen tehtäviin kuuluvat:

  • hyvinvointikertomuksen valmistelu
  • yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin (järjestöt, yhdistykset, kyläyhteisöt) kanssa
  • vanhus- ja vammaisneuvoston sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kehittäminen
  • tehtäväalueen hankkeiden suunnittelu, toteutus ja koordinointi
  • ehkäisevä päihdetyö
  • järjestöjen ja kylien toiminnan aktivointi

Hyvinvointipalveluissa tehdään terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä yhteistyössä oman toimialan, kaupungin sekä alueen/maakunnan muiden toimijoiden sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Tavoitteena on kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Yhteystiedot

Turunen Jukka, hyvinvointijohtaja
P. 040 344 7371

Korhonen Suoma, hyvinvointikoordinaattori
P. 040 344 7317

Kaupungintalon 2. kerroksessa

Kalliontie 15, PL 10
85501 Nivala
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2018

Varhaiskasvatuspalvelut/ Nivalan kaupunki

 

20.03.2018

Nivalan kaupungin järjestöavustukset on haettavissa 20.3.-13.4.2018 välisenä aikana.

15.03.2018

Nivalan kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion lv 2018-2019 työ- ja loma-ajat

01.03.2018

Kajaanin ammattikorkeakoulun restonomiopiskelija Alina Pihlajaniemi tekee opinnäytetyötä Nivalan kaupungille matkailun vetovoimatekijöist

19.02.2018

Lisätietoa ja hakemuslomake löytyy linkistä.

Lue lisätietoja täältä.

09.02.2018

Kuitukyselyllä halutaan kartoittaa yritysten ja kuntalaisten tarvetta ja halukkuutta hankkia valokuituliittymä. 

15.12.2017

Varhaiskasvatuksen maksut alenevat vuoden 2018 alusta

 

24.03.2018
Haapalan koulu
24.03.2018
Järvikylän uimaranta Pidisjärvi
25.03.2018
Vinnurvan leirikeskuksen rantasauna
27.03.2018
Niva-Kaijan koulun auditorio
30.03.2018
Vinnurvan leirikeskuksen rantasauna