Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut

 

Hyvinvoinnin toimiala on aloittanut toimintansa Nivalassa 1.6.2017. 

Taustatietoa: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.3.2017 § 23 Nivalan kaupungin uuden hallintosäännön. Sivistyksen toimiala jakautuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialaksi ja hyvinvoinnin toimialaksi (hallintosääntö luku 3 henkilöstöorganisaatio). Hyvinvoinnin toimiala on uusi toimiala. Hyvinvoinnin toimiala toimii hyvinvointilautakunnan alaisena ja toimialaa johtaa hyvinvointijohtaja. Hyvinvointilautakunnan tehtävät on määritelty hallintosäännön §:ssä 23.

Hallintosäännön § 13 määrittelee hyvinvoinnin toimialaan kuuluvat palvelut: "Hyvinvoinnin toimialaan kuuluvat kirjastopalvelut, liikunnan ja kulttuurin palvelut, musiikkiopisto ja kansalaisopisto sekä nuorisopalvelut, joihin kuuluvat nuorten harrastus- ja vapaa-ajan palvelut, ennakoiva nuorisotyö sekä nuorten osallisuus- ja vaikuttamispalvelut. Hyvinvoinnin toimiala vastaa terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisestä, nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittämisestä."

 

Hyvinvointia yhteistyöllä!

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Terveyden edistämisen toimia tehdään kaikkialla: julkisissa palveluissa (mm. neuvola, varhaiskasvatus, koulut, liikunta- kirjasto- ja kulttuuripalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyyspalvelut), työpaikoilla, järjestöissä, ihmissuhteissa, perheissä ja jokaisen henkilökohtaisen elämän ja valintojen kautta. Hyvinvointi ja terveys ovat kuntaorganisaatiossa yhteydessä muun muassa koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, yhdyskuntasuunnitteluun ja liikennejärjestelyihin.

Hyvinvointipalvelujen tehtäviin kuuluvat:

  • hyvinvointikertomuksen valmistelu
  • yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin (järjestöt, yhdistykset, kyläyhteisöt) kanssa
  • vanhus- ja vammaisneuvoston sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kehittäminen
  • tehtäväalueen hankkeiden suunnittelu, toteutus ja koordinointi
  • ehkäisevä päihdetyö
  • järjestöjen ja kylien toiminnan aktivointi

Hyvinvointipalveluissa tehdään terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä yhteistyössä oman toimialan, kaupungin sekä alueen/maakunnan muiden toimijoiden sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Tavoitteena on kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

Yhteystiedot

Turunen Jukka, hyvinvointijohtaja
P. 040 344 7371

Korhonen Suoma, hyvinvointikoordinaattori
P. 040 344 7317

Toimipiste:
kaupungintalo
Kalliontie 15
85500 Nivala