Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työryhmä

Työryhmän tehtävänä on:

1) laatia terveyden edistämisen toimintasuunnitelma sekä tehdä ehdotus vuosittaisista konkreettisista toiminnan painopistealueista ja niihin käytettävistä voimavaroista.

2) järjestää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää koulutusta kuntajohdolle, luottamushenkilöille ja henkilöstölle

3) kartoittaa hyvinvointisopimuksen liiteosassa mainittujen toimenpidesuositusten käyttöönoton tavan ja laajuuden sekä laatii hyvinvointikertomuksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteyteen.

Jäsenet:

Eine Hosio, pj.

Timo Alatalo, vpj.

Suvi Vainio

Jarmo Kivioja

Riitta Kiviniemi

Maija Jyrkkä

Kaarina Pyykkönen

Eero Erkkilä

Eila Konttila

Satu Pirnes

Juha Aitto-Oja (siht.)

Asiantuntijajäsenet:

Kaisa Alasaari

Jukka Turunen

Mika Kesomaa

Esa Laakkonen