Information för besökare och inflyttare

Stadshuset är beläget i Nivala centrum på adress Kalliontie 15 och handhar följande tjänster:

I våning

 • Info.Broschyrer.Samserviceställe
 • Centralförvaltningen
 • Ekonomikontoret
 • Socialbyrå
 • Landsbygdskansliet och avbytarservice

II våning

 • Bildnings- och kultursektorn
 • Medborgarinstitutets kansli
 • Dagvårdsbyrå
 • Tekniska verket
 • Kost- och rengöringsservice
 • Miljövårdssekreterare
 • Stadens trädgårdsmästare
 • Skuldrådgivning
 • Rätthjälpsbyråns mottagning

Offentliga tjänster:

Hyresbostäder i Nivala (Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit) Fastighets Ab, Kalliontie 18, II vån.I byrån finns en informationstavla även om andra håll som hyr ut bostäder.På webbsidor av Vuokrakodit kan man också bekanta sig med kontaktuppgifter om olika fastighetsförmedlingsbyråer i Nivala som har fastigheter både till uthyrning och försäljning samt tomter till försäljning.Om lediga tomter till försäljning kan man även få upplysning från tekniska verket på Stadshuset.http://www.nivala.fi -> Muuttaja ja rakentaja -> Tontit.

TE-byråns (arbets- och näringsbyrå) grundservice i Nivala tillgänglig genom Samservicestället på Stadshuset, Kalliontie 15.De närmaste TE-byråerna (TE-toimisto) är belägna i Haapajärvi, Puistokatu 39, och i Ylivieska, Valtakatu 4.Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå http://www.mol.fi -> På svenska -> Lokala TE-tjänster -> Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå.Broschyrer på svenska:http://www.mol.fi -> På svenska -> Arbetssökande -> Esitteet, broschyrer, brochures.

KELA – Kansaneläkelaitos, FPA –Folkpensionsanstalteni Nivala, Kalliontie 18 http://www.kela.fi -> På svenska -> FPA byråer -> Sök serviceställe -> Välj kommun -> Nivala.Broschyrer på svenska: http://www.kela.fi -> På svenska -> Om FPA -> Publikationer -> Broschyrer.

Polisinrättningen i Älvdalarna, servicepunkten i Nivala, Kalliontie 32, Jokilaaksojen poliisilaitos http://www.poliisi.fi/jokilaaksot -> Poliisiasemat ja palvelupisteet -> Nivalan palvelupiste, och http://www.poliisi.fi -> På svenska.

Jokilaaksojen verotoimisto, Älvdalarnas skattebyrå. De närmaste kontoren är belägna i Ylivieska, Valtakatu 4 och Haapajärvi (tis.), Puistokatu 39http://www.vero.fi -> På svenska -> Kontaktuppgifter -> Skattebyråer -> Välj ort -> Nivala -> Välj kundgruppen -> Privatpersoner.

Pohjois-Suomen Maistraatti, Magistraten i Norra Finland, Ylivieska enhet, Valtakatu 4, III vån.http://www.maistraatti.fi -> På svenska -> Kontaktuppgifter -> Nivala.Enhetens verksamhetsområde: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi och Ylivieska.


Industribyn Nivalan Teollisuuskylä Oy och Teknologicentret Nitekhttp://nitek.nivala.fi, Pajatie 5. Nihak Oy, regional utvecklingsorganisation, näringslivstjänsterhttp://www.nihak.fi, Pajatie 5.

Nivalan Kaukolämpö Oy KAUKO, hybrid fjärrvärmeverk, Veikonväylä 1

Nivalan Vesihuolto Oy, vattenförsörjning och avlopp, Vesitie 5 (kontor)

Hitura nickelgruva, Kummuntie 8

Räddningsverket i Älvdalarna, Brandstationen i Nivala, Kalliontie 55, Jokilaaksojen pelastuslaitos http://www.jokipelastus.fi -> Toiminta-alueen esittely -> Paloasemat -> Nivala.

Hälsovårdscentralen med patientavdelning, Pappilantie 1http://www.kalliopp.fi -> Terveyspalvelut -> Nivalan terveyskeskus.

Dagvårdsbyrån, Kalliontie 15, Stadshuset, II vån.I Nivala är sju daghem verksamma.

Tandläkarmottagningen, Pappilantie 1 och Kalliontie 20http://www.kalliopp.fi -> Terveyspalvelut -> Suun terveydenhuolto -> Nivala.

Ålderdomshemmen, Vapaudentie 35, Raivaajantie 12, Niittytie 13-15 och Kalliosaarentie 11http://www.nivalanvanhustenkotiyhdistys.fi -> Kiinteistöt.

Rädda Barnen, Pelastakaa lapset, lokalföreningen i Nivala.http://www.pelastakaalapset.fi -> Ota yhteyttä -> Paikallisyhdistykset -> Nivalan Pelastakaa Lapset ry, ochhttp://www.pelastakaalapset.fi -> Svenska.

Röda Korset, Punainen Risti, lokalavdelningen i Nivala, Kalliontie 33.http://nivala.punainenristi.fi -> Yhteystiedot (kontaktuppgifter), och http://www.punainenristi.fi -> Svenska.

Oulun Eteläinenhttp://www.oulunetelainen.fi”Uleåborgs Södra”.Information om regionala studiemöjligheter, företagande, forskning och utvecklingsverksamhet från södra delen av Norra Österbotten.Regionala nyheter.

Settinetti – Uleåborgs södra regions ungdomsinformationscentrum på nätethttp://www.settinetti.fiRegional information för ungdom från södra delen av Norra Österbotten.

Handledning och rådgivning för invandrare.Nivala byrå på adressen Pajatie 5, III vån., Nitek- byggnad.http://www.tupaan.fi (Startprojekt för invandrarombudsmannaverksamhet.)

Infobanken, Infopankkihttp://www.infopankki.fi -> Svenska.Grundläggande information om Finland för invandrare och utlänningar.Information om offentliga tjänsterhttp://www.suomi.fi -> På svenska, en adress för medborgartjänster.Information om Finland för alla intresserade av landet, språk och kultur:http://www.finland.fi

Skola och utbildningstjänster:

Bildningssektorn / Skolbyrån, Stadshuset, Kalliontie 15, II vån.

I Nivala finns 12 grundskolor.En grundskola, klasser 1-6, samt klasserna med specialundervisning är belägen i centret (Kyösti Kallio skolan, Tarhinkuja 4) – tio grundskolor med klasser 1-6 är verksamma i byar i Nivala.Grundskolan med klasser 7-9 är belägen också i centret (Niva-Kaija skolan, Kalliontie 47).

Kontaktuppgifterna av grundskolorna i Nivala finner man på adress:http://www.nivala.fi -> Koulut.

Antalet grundskolelever i Nivala är över 1500.I Nivala finns även ett gymnasium Nivalan lukio, Peltotie 2http://www.nivalanlukio.fiAntalet studerande i Nivala gymnasium är ca. 170.Nivala gymnasium hör till nätverket för studier på distans mellan gymnasierna i Norra Österbotten (Etälukio).

Yrkesinstitutet Nivalan ammattiopisto – NAO i Nivala, Maliskyläntie 2http://www.jedu.fi/nivalaYrkesinsitutets verksamhetsområde är Nivala och Pyhäjärvi.”NAO” hör till ”JEDU”, Samkommun för utbildning i Älvdalarna, som består av sju yrkesinstitut i regionen vuxenutbildning medräknad.Ett dubbelexamen kan avläggas i samarbetet med Nivala gymnasium.Antalet studerande på yrkesinstitutet är ca. 900, vuxenstuderande medräknade, och man kan välja mellan följande studielinjer:

 • Bil- och transportbranschen, logistik
 • Hotell-, restaurang- och cateringbranschen
 • Skönhetsvårdsbranschen; kosmetolog, barberare-frisör
 • Studielinje för stenbearbetning: Laitisentie 6, Pyhäsalmi i Pyhäjärvi
 • Hantverks- och konstindustribranschen, artesan; Toritie 15, Nivala
 • Maskin- och metallbranschen: Maliskyläntie 2, Nivala och Laitisentie 6, Pyhäsalmi i Pyhäjärvi
 • Hustekniken / VVS-branschen
 • Träbranschen; snickare
 • Byggnadsbranschen
 • Elbranschen; elmontör, ICT-montör
 • Vuxenutbildninghttp://www.jedu.fi/jedu-aikuiskoulutustarjonta -> Nivalan ammattiopisto.

Musikinstitutet Jokilaaksojen musiikkiopisto, Musikinstitutet i Älvdalarna, byrån på adressen Vesitie 5, II vån. Undervisningsutrymmena i Nivala är belägna i biblioteksbyggnaden, ingång från Keskustie.http://www.jlmo.fiMusikinstitutet är verksamt i sju orter i trakten (Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulais och Pyhäjärvi) och erbjuder undervisning i musik enligt följande:

 • Musikens grundnivå
 • Musikinstitutsnivå
 • Vuxenavdelning
 • Öppen avdelning
 • Musikuppfostran av småbarnsåldern

Grundundervisning i konst organiseras i samarbetet mellan dansstudion Tanssiopisto Uusikuu, byrån på adressen Palotie 1, Pyhäsalmi i Pyhäjärvihttp://www.tanssiopistouusikuu.fi, medborgarinstitutet Jokilatvan opisto http://www.jokilatvanopisto.fi och musikinstitutet Jokilaaksojen musiikkiopisto http://www.jlmo.fi.Dansstudios verksamhetsområde består av sju orter i trakten: Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi och Ylivieska.

Oulun Eteläisen Instituutti, Uleåborgs Södra Institut – Uleåborgs universitets regionalenhet, belägen i Nivala, Pajatie 5http://www.oei.fiInstitutet organiserar undervisning på universitetsnivå, forskning och utvecklingsverksamhet.Institutet är grundat i Nivala år 2000.Uleåborgs Södra Institut förvaltas av Kerttu Saalasti Fonden.Kerttu Saalasti (1907-1995), dotter till president Kyösti Kallio, var riksdagsledamot (1948-1961 och 1966-1969) och undervisningsminister som under sina ministerår (1954-1956 och 1957) medverkade i uppkomsten av Uleåborgs universitet.http://www.oei.fi/KSSUleåborgs universitet grundades år 1958

Vuxenutbildningscentret och läroavtalscentralen vid JEDU, Samkommun för utbildning i Älvdalarna, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymähttp://www.jedu.fi -> Aikuiskoulutus ja oppisopimus.Byråerna är belägna i Nivala, Peltotie 9 (huvudkansli) och i Haapavesi, Teollisuustie 2.JEDU består av sju yrkesinstitut som är belägna i södra delen av Norra Österbotten.Information om kursutbudet av vuxenutbildningen som sker i trakten:http://www.jedu.fi/jedu-aikuiskoulutustarjonta.

Utbudet av kurserna i finska språket och integration som genom arbets- och näringsbyrån arrangeras i Finland för invandrare är till påseende på adress: http://www.mol.fi -> svenska -> Arbetskraftsutbildning och Studievakten -> Yrkesbranschen -> Invandrarutbildning. Enligt kursutbudet arrangeras vuxenutbildning och kurser för invandrare i trakten även genom JEDU.

Folkhögskolan Haapaveden opisto i Haapavesi, Vanhatie 45. Invandrarutbildning och mångkulturellt arbete http://www.haapop.fi -> Maahanmuuttajakoulutus ja monikulttuurisuustyö, t.ex. utbildning i finska språket och kultur för invandrare, evenemang, utbildningar i mångkulturella ärenden, förberedande utbildningar för yrkesmässig grundutbildning för invandrare. Allmän presentation av folkhögskolan på svenska på adress: http://www.haapop.fi -> Svenska.

Kurser i finska språket och finsk fonetik för utlänningar på medborgarinstitutet Jokilatvan opisto http://www.jokilatvanopisto.fi (Haapajärvi, Nivala, Pyhäjärvi).


Församlingar och väckelserörelser:

 • Nivala evangelisk-lutherska församling, kyrkoherdekansliet på adressen Vapaudentie 3http://www.nivalansrk.fiTill Nivala församling hör ca. 10 300 medlemmar, Nivala församling hör till Uleåborgs stift.Församlingshemmet (Seurakuntakoti), Vapaudentie 3, är beläget nära kyrkanhttp://www.nivalansrk.fi/?pid=seurakuntakoti.Gudstjänsten förrättas på söndagar kl. 10.Information om gudstjänster och kyrkliga evenemang på adressen http://www.nivalansrk.fi/?pid=kirkolliset och i lokala tidningar.Det finns två statskyrkor i Finland – evangelisk-lutherska och ortodoxa.Information på svenska om evangelisk-lutherska kyrkan i Finland på adress: http://www.evl.fi -> På svenska.Inom kyrkan och församlingen i Nivala verkande väckelserörelser

-Herättäjäyhdistys, Pietistförening, Nivala distriktsavdelning i Mellersta Österbottenhttp://www.h-y.fi/27-keski-pohjanmaa -> Yhteystiedot (kontaktuppgifter).Seuratupa, Seuratie 10.

-Nivalan Rauhanyhdistys, Nivala Fridsförening, laestadiansk förening, Kotihaantiehttp://www.nivalanry.fi

-Lestadiolainen uusheräys, laestadiansk nyväckelse.Information om evenemang i lokal tidning.http://www.uusherays.fi

 • Ortodoxa församlinghttp://www.ort.fi -> Seurakunnat -> Kiuruvesi.Nivala hör till Kiuruvesi ortodoxa församling som för sin del hör till Uleåborgs ortodoxa stift.Finska ortodoxa kyrkan hör till ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel.Fram till mitten av 1900-talet kallades den ortodoxa kyrkan i Finland för grekisk-katolska kyrkan.Ortodoxa kyrkan i Nivala är belägen i byn Karvoskylä på adressen Jokikyläntie 7, ca. 15 km från Nivala centrum.Information om ortodoxa gudstjänster och evenemang i området av Kiuruvesi ortodoxa församling:http://www.ort.fi/fi/kiuruvesi/jumalanpalvelukset-ja-muut-tilaisuudetInformation om Finska ortodoxa kyrkan på adress:http://www.ort.fi
 • Nivalan Helluntaiseurakunta, Nivala Pingstförsamling, Lisäkuja 1http://www.nivalanhelluntaiseurakunta.com
 • Jehovan todistajat, Jehovas vittnen, Nivala lokalavdelning.Rikets sal (Valtakunnansali) i Oksava, Maununmaantie 6, i Haapajärvi, ca. 19 km från Nivala.
 • Nivalan Vapaaseurakunta, Nivala Friförsamling, Pidisjärventie 8http://www.nivalanvapaasrk.com

Politisk fördelning av stadsfullmäktige i Nivala mellan åren 2013-2016:

 • Centern i Finland (23), Suomen Keskusta
 • Samlingspartiet (4), Kokoomus
 • Sannfinländarna (3), Perussuomalaiset
 • Socialdemokraterna (3), Sosiaalidemokraatit
 • Vänsterförbundet (1), Vasemmistoliitto
 • Kristdemokraterna i Finland (1), Suomen Kristillisdemokraatit

Sammanlagt 35 stadsfullmäktige.