Erilaisia tehtäviä varten kaupunki voi asettaa jaoksia, toimikuntia ja erilaisia työryhmiä

Nivalan kaupungilla on mm.:

  • henkilöstöjaos,
  • johtoryhmä,
  • lupajaos,
  • Sote-neuvottelukunta,
  • hyvinvoinnin -ja terveydenedistämisen työryhmä.