ASEMAKAAVOJA NÄHTÄVILLÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSET YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ (MRA 27 §, MRL 65)

Korttelissa 510 ja 511

Kaava-alue sijaitsee keskustaajaman eteläosalla Kallionsivun ja Lupsunmutkan välisellä alueella. Alueen pinta-ala on noin 2,5 ha. Asemakaavan muutos koskee korttelia 510 sekä 511 . Nykykaavassa alue on osoitettu asuinrakennusten alueeksi (AO) ja puistoalueeksi (VP) sekä yleisten rakennusten alueeksi (YO). Asemakaavamuutoksessa Korttelin 510 muutetaan rivitalotonteiksi ja korttelin 511 tonttia 1 laajennetaan. Rivitalotonteille käynti muutetaan kulkemaan kaavassa osoitettua uutta katua pitkin.

Kuulutuspdf, 33 kb
OASpdf, 175 kb

Kaavakarttapdf, 192 kb
Kaavaselostuspdf, 924 kb
Kaavoittajan vastineet luonnoksestapdf, 173 kb

Korttelissa 506 tontilla 3 ja 6 sekä korttelissa 507

Kaava-alue sijaitsee keskustaajaman etelä-osalla Kytölänpuhdon ja Lupsunmutkan välisellä alueella. Alueen pinta-ala on noin 1,2 ha. Asemakaavan muutos koskee korttelin 506 tontteja 3 ja 6 sekä korttelia 507. Nykykaavassa alue on osoitettu asuinrakennusten alueeksi (AO, AO-1) ja puistoalueeksi (VP) sekä katualueeksi. Asemakaavamuutoksessa tonteille käynti muutetaan kulkemaan kaavassa osoitettua puistokaistaa pitkin.


Kuulutuspdf, 33 kb
OASpdf, 222 kb

Kaavakarttapdf, 162 kb
Kaavaselostuspdf, 912 kb
Kaavoittajan vastineet luonnoksestapdf, 39 kb

Kaavoituksen lähtökohtiin, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan,
asemakaavaehdotuksiin ja sekä muuhun valmisteluaineistoon on mahdollisuus
tutustua ja osallisilla osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 30 vrk Nivalan kaupungintalon kaavoitustoimen
ilmoitustaululla kaupungintalon aukioloaikoina sekä internetissä osoitteessa
www.nivala.fi 10.2. - 13.3.2017. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jouni Hautala
puh. 040 344 7301 ja maanmittausteknikko Juha Peltomaa puh 040 344 7285.
Kirjalliset huomautukset tulee osoittaa Tekniselle lautakunnalle nähtävillä olo
aikana osoitteeseen Nivalan kaupunki, tekninen lautakunta, Kalliontie 15, 85500
NIVALA.

Asemanseudun asemakaavanmuutos korttelit 46, 47 (Lastaustie)

Kaava-alue sijaitsee keskustaajaman pohjoisosalla rautatieaseman luoteispuolella. Alueen pinta-ala on n. 10 ha. Asemakaavan muutos koskee nykykaavan tontteja 46, 47 ja 51. Nykykaavassa alue on osoitettu teollisuus- (T) ja liikerakennusten alueeksi (AL). Asemakaavamuutoksessa teollisuustontit osoitetaan teollisuusrakennusten korttelialueeksi, joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T) sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolle voi rakentaa bioenergialaitoksen (T-1) . Lastaustien katulinjausta muutetaan asemakaavassa siten, että lasiliikkeen tiloja voidaan laajentaa.

OASpdf, 530 kb
Asemakaavaehdotuspdf, 328 kb
Asemakaavaselostuspdf, 1557 kb
Kaavoittajan vastineet luonnoksestapdf, 230 kb
Tärinämittausraporttipdf, 719 kb
Tärinämittauksen liitekartatpdf, 1861 kb