Keskusvaalilautakunta 15.6.2017-2021

Valtuusto asettaa kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunnan. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Keskusvaalilautakunnan tehtävät määritetään vaalilaissa. Lisätietoja tulevista vaaleista

Jäsenet

Kaikkonen Aimo, puheenjohtaja

Syrjämäki Petteri, 1. varapuheenjohtaja

Pirnes Satu

Mehtälä Maija

Toivoniemi Keijo

Varajäsenet

1. Laakkonen Lauri

2. Suvanto Leena

3. Nietula Liisa

4. Hautamäki Sanna-Greta

5. Koski Juha