Keskusvaalilautakunta

Valtuusto asettaa kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunnan. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Keskusvaalilautakunnan tehtävät määritetään vaalilaissa. Lisätietoja tulevista vaaleista

Jäsenet

Kaikkonen Aimo, puheenjohtaja

Torssonen Katja, 1. varapuheenjohtaja

Kekkonen Marja-Leena

Mehtälä Maija

Toivoniemi Keijo

Varajäsenet

1. Sarja Markku

2. Suvanto Leena

3. Nietula Liisa

4. Meggit Marjaana

5. Saarimaa Sirpa