Mittauspalvelut

Mittaus- ja kiinteistönmuodostuksen tehtävänä on mittauspalveluiden, kiinteistön muodostuksen sekä maanhankintaan ja myyntiin liittyvät tehtävät.
Tavoitteena on kaupungin omistamien tonttien markkinoinnin ja myynnin tehostaminen sekä numeerisen pohjakartan ja ajantasakaavan ylläpito (1300 ha). Mittaustoimi suorittaa kaavan pohjakartta-alueella lohkomisten maastotyöt ja kunnallistekniset (tierakennus-) mittaukset. Lisäksi käymme merkitsemässä rakennuslupaan liittyen rakennusten nurkkapisteet koko kaupungin alueella.

Yhteystiedot
Maanmittausteknikko Juha Peltomaa
Puh. 040 3447 285

KARTAT

Asemakaavayhdistelmäpdf, 15645 kb

Nivalan Yleiskaavapdf, 5372 kb (täytäntöön pantu 24.3.2014)

Nivalan pohjakartta vuodelta 1950

Linkkejä kartta-aineistoihin

Paikkatietoikkuna

Maanmittauslaitos/karttapaikka

Lupapiste