Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16. tulostamalla ja täyttämällä kotiäänestyslomake pdf, 87 kbja lähettämällä se osoitteeseen:

Nivalan kaupunki / keskusvaalilautakunta
Kalliontie 15
8500 Nivala

tai ilmoittautumalla kotiäänestykseen puhelimitse henkilöille

  • Teija Kumpumäki P. 040 344 7224
  • Anja Koski P. 040 344 7222
  • Minna Korkeakoski P. 040 344 7202