Lisätietoa vaaleista

  • Lisätietoja vaaleista löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta osoitteesta www.vaalit.fi
  • sekä Suomen Kuntaliiton vaalisivuilta osoitteesta www.kuntavaalit.fi