Lupajaos

Lupajaos toimii tekninen- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa. Lupajaos tai sen määräämä viranhaltija ratkaisee asiat, jotka koskevat mm. maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) tai muiden säädösten ja päätösten mukaisia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä sekä maisematyölupa-asioita, ratkaisee kaupungin toimivaltaan kuuluvat poikkeusluvat sekä maa-aineslain mukaiset maa-ainesluvat.Tehtäviin kuuluu myös ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöviranomaisen tehtävät sekä energia- ja korjausavustusten myöntäminen.

Lupajaoksessa on 7 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Toimikausi on valtuuston määrittämä toimikausi, neljä vuotta.

Jäsenet

puheenjohtaja Aimo Kaikkonen

1. varapuheenjohtaja Juha Maijala

Elina Junttila

Veikko Sikala

Tuomas Suvanto

Tuula Rajala

Sanna Kiviahde

Henkilökohtaiset varajäsenet

Juhani Kaarlenkaski

Juhani Pitkänen

Soili Juola

Ritva Oja

Eeva-Leena Ainasoja

Maija Jokitalo

Jaakko Junttila

Jouko Saarenpää