Muséer och andra sevärdheter

Muséer:

Museet av Kyösti och Kalervo Kallio (Kyösti ja Kalervo Kallion museo), Ruojantie 11. Museet presenterar president Kyösti Kallios (1873-1940) livsverk samt livsverk av hans son, skulptör Kalervo Kallio (1909-1969).

Kyösti Kallio (tidigare Gustaf Kalliokangas) var bonde och hemma från Nivala. Han var befrämjare av den nationella självkänslan och det nationella samarbetet samt lantdagsledamot (1904-1937). Han valdes till ledamot i bondestånd år 1904 och till republikens fjärde president mellan åren 1937-1940. Till hans presidentskap ansluter sig de tragiska händelserna i Finlands historia – vinterkriget med början år 1939. År 1940 var han tvungen att avstå plikterna på grund av sitt hälsotillstånd. Kyösti Kallio var född den 10 april 1873 i Ylivieska till en upplyst familj, vars far hörde till ledande kommunalmän i Ylivieska. Det fanns 12 barn i familjen och Kyösti Kallio var tredje. Vid 12 års ålder flyttade Kyösti Kallio till en släktning av sin far, gick i skolan och i senare skede studerade på Uleåborgs lyceum. Som 22 åring flyttade han till Nivala och blev jordbrukare. Kyösti Kallio avled på Helsingfors järnvägsstation den 19 december 1940 i sviten av marskalk C. G. E. Mannerheim, när han var gående till tåget som skulle föra honom hem till Nivala.


Presidentens son Kalervo Kallio var en produktiv skulptör med över 400 konstverk. Särskilt blev han bekant för sina porträtt som han skulpterade en märkbar mängd både i hemlandet och utomlands.

HembygdsmuseetKatvala, Kotiseutumuseo Katvala, Katvalantie 4.Hembygdsföreningen Nivala-Seura sparar, förvarar och håller framme föremål i Katvala från olika tidsåldrar och som hänför sig i livet i Nivala.Som hembygdsmuseum har Katvala specialiserat sig pålantbruk, boskapsskötsel, tjärbränning och begravningstraditioner.http://www.nivalaseura.fi/kotiseutumuseo_katvala/På Katvalas museiområde är Nivala sommarteater verksam.

Utställningssalen och galleriet Tillarigalleria, Kalliontie 23 (på bibliotekets nedre våning) – från utställningssalen tillgång till kabinettmuseet av Kyösti Wilkuna (1879-1922), författare från Nivala. Kyösti Wilkuna var skildrare av det historiska förgångna i sin produktion som bestod av noveller, romaner och pjäser.

Statyer och minnesmärken:

Statyn Tillaripatsas (Mjölkerskan) i stadens centrum som hedersbevisning till kvinnorna i landsbygden. Skulptören är Miina Äkkijyrkkä och statyn avtäcktes år 1984.

Statyn Kylväjäpatsas (Mannen som sår) framför Stadshuset, Kalliontie 15. Skulptören är Risto Saalasti och statyn avtäcktes år 1986.

Hjältestoden och hjältegravarna på Hjältebegravningsplats av Nivala kyrkogård, Kirkkotie.Hjältestoden är ett minnesmärke för vinter- och fortsättningskriget (1939-1940 och 1941-1944 mellan Sovjetunionen och Finland)och det avtäcktes år 1960.Skulptören är Kalervo Kallio.Stoden skildrar en familj, vars far drar ut i krig.

Minnesmärke för de stupade i medborgarkriget år 1918. Nivala kyrkogård / Hjältebegravningsplats, Kirkkotie. En relief från år 1918 av skulptör Emil Wikström om en soldat som ber knäböjd.

Gravmonument av skulptör Kalervo Kallio för sina föräldrar Kyösti och Kaisa Kallio. Monumentet blev avtäckt år 1949. Nivala kyrkogård, Kirkkotie.

Minnesmärkeav skulptör Kalervo Kallio för dem som blivit kvar i Karelen (nuvarande Ryska Federationens landsområde). Minnesmärket avtäcktes år 1966 och på det avbildas det karelska vapnet samt korsen av båda religionerna, luteranska och ortodoxa, innanför varandra. Nivala kyrkogård, Kirkkotie.

Eftergenerationerna reste år 2009 en minnessten för offren av hunger 1867-1868. Minnesmärket är planerat av lärare Riitta Latvala-Erkkilä. Nivala kyrkogård, Kirkkotie.

En stor del av de män från Nivala som deltagit i kriget verkade i artilleritrupper. Minnesplattan samt minneskanonerna vid ån Malisjoki invid Nivala centrum är från år 2004.

En trekantig stenhäll vid vägen Kirkkotie skildrar de tre senaste krigen som förts i Finland. Minnesmärket är av skulptör Risto Saalasti och det avtäcktes år 1987.

Minnesmärke för sovjetiska krigsfångar begravna i Raudaskylä, Ylivieska, ca. 15 km från Nivala. På denna begravningsplats är 92 sovjetiska krigsfångar begravna (sjukhuset för krigsfångar).

Andra föremål för intresse:

Nivala kyrka, Kirkkotiehttp://www.kirjastovirma.net/kirkot/nivalaKyrkan är byggd år 1803 och dess torn fungerar som ett landmärke för de ankommande till staden.http://www.nivalansrk.fi/?pid=kirkko-> Esittelyt englannin, saksan ja ruotsin kielellä (Presentation på engelska, tyska och svenska).Byggnaden rymmer ca. 600 personer.På väggen i kyrkans tambur står texten: ”Färdiggjord under kung Gustaf IV Adolfs regering år 1803.Under regering av tsar Alexander II tidsenlig byggd, 1874.”(Översättning.)Information om kapell i Nivala kan man finna på adress: http://www.nivalansrk.fi/?pid=kappelit (Järvikylän kappeli, Karvoskylän kappeli, Maliskylän kappeli, Uuden hautausmaan kappeli).

Vattentornet står intill Nivala centrum. Tornet fungerar som utsiktsplatsoch det är öppet för allmänheten på sommaren under Nivala-veckan eller andra tider enligt överenskommelse.På tornet är Nivalas stadsvapen fäst – en trägrind (rinki) av gyllene färg på grön botten.Detta emblem är planerat av skulptör Kalervo Kallio år 1965 och det återspeglar Nivalas agrara karaktär.Höjden på tornet är 36 meter.

Fågeltornet (lintutorni) vid Erkkisjärven rantatie, ca 8 km från Nivala centrum.Tornet är beläget vid Erkkisjärvi sjön i närheten av Erkkilä skola, Erkkiläntie 132.http://www.sarjankyla-erkkila.fiKörriktning: från centret mot Kärsämäki ca. 6 km, varifrån vägskylten leder till vägen Erkkiläntie.

Vid stadshuset är konstplacerad på båda våningarna – bl.a. hantverkskonst, miniatyrer, teckningar och oljemålningar.

Stadsrundturer med guide i Nivala för grupper.Rundturerna utförs med buss som är till gruppens förfogande och tolkningen sker genom gruppens egen tolk.Som exempel, museituren (museokierros) varar ca. 2,5 timme.Förfrågningar hos hembygdsföreningen Nivala-Seurahttp://www.nivalaseura.fi -> Matkailupaketit.