Nivalan kaupungin organisaatio

Yksitoistatuhatta palaa palapelissä vaatii huolellisuutta, tarkkaavaisuutta, kärsivällisyyttä, paljon työtä ja osaamista, jotta koko palapeli saadaan yhdeksi kuvaksi. Nivalan kaupungin väki, työntekijät, virkamiehet ja luottamusmiehet osaavat työnsä ja tekevät tästä kaupungista meille parasta mahdollista paikkaa asua. Kaikki palat sovitellaan paikoilleen keskustelemalla ja neuvottelemalla, hakemalla aina parhaat ihmiset asioita hoitamaan.

Kaupungin toiminnot jakaantuvat viranhaltijaorganisaatiossa neljään toimialaan, joita ovat keskushallinto, alueelliset maaseutupalvelut, sivistys ja tekninen toimiala. Toimialojen yksityiskohdista määrää kaupunginhallitus. Kunkin lautakunnan alaisen toiminnan johtamisesta vastaa toimialajohtaja, jonka kaupunginhallitus valitsee.

Nivalan kaupungissa sinua palvelee yli 380 alansa asiantuntijaa keskushallinnon, alueellisten maaseutupalvelujen, teknisen sekä sivistystoimen toimialaoilla.

Kuntaorganisaatioita voidaan luonnehtia nykyisin kuntakonserniksi. Monia palveluja tuotetaan kaupungin omistamien tytäryhtiöiden kautta kuten mm. liikuntapalvelut, vuokra-asuminen, vesihuolto, kaukolämpö. Monia peruspalveluja tuotetaan yhteistyössä toisten kuntien kanssa, kuten mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen, kansalaisopiston sekä musiikkiopiston palvelut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut Nivalan kaupungille tuottaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio aloitti toimintansa 1.1.2008. Jäsenkuntina kuntayhtymässä ovat Nivalan ja Ylivieskan kaupungit sekä Sievin ja Alavisekan kunnat.

Nivalan kaupungilla on viisi tytäryhtiötä, jotka takaavat kaupungin asukkaille lämpöä, mukavaa asumista ja raikasta vettä. Kaupunki tarjoaa myös monia liikuntamahdollisuuksia. Liikuntapalvelut on tuotettu vuodesta 2009 lähtien Nivalan Liikuntakeskus Oy:n kautta.

Mukavaa asumista

Lämpöä

Raikasta vettä

Liikuntaa

Jokilaaksojen pelastuslaitos tuottaa pelastuspalvelut alueensa kunnille. Pelastuslaitoksen palvelutuotanto koostuu perinteisen pelastustoiminnan palvelujen tuotannon lisäksi monipuolisista onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen asiantuntijapalveluista. Jokilaaksojen pelastuslaitos tekee yhteistyötä monenlaisten turvallisuusvaikuttajien kanssa parantaakseen alueellaan asuvien ja oleskelevien ihmisten turvallisuutta.

Jokilaaksojen pelastuslaitos

Jokilaaksojen musiikkiopisto -kuntayhtymä tarjoaa alueella tasokasa musiikin opetusta.

Neljän kunnan muodostama Jokilatvan kansalaisopisto - tarjoaa kansalaisopistopalveluja alueensa asukkaille.