Rasitetoimitus

Rasitetoimitus

Maanmittauslaitos suorittaa Nivalan kaupungin alueella kaikki maanmittaustoimitukset, rasitetoimitukset mukaan lukien. Rasitetoimituksessa kiinteistöä varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus toisen omistaman kiinteistön alueelle. Rasite tarkoittaa pysyvää oikeutta, esi-merkiksi kulkuyhteyttä varten. Rasitteet perustetaan kiinteistön omistajan hakemuksesta joko erikseen tai lohkomisen yhteydessä.

Palveluvalikko

Toimi näin: 

Asioi suoraan Maanmittauslaitokseen.

Kenelle ja millä ehdoin: 

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä sopimusta.

Maksullisuustieto: 

Hakija maksaa.