Tontin lohkominen

Tontin lohkominen

Nivalassa tonttien lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos. Asemakaava-alueen rakennuspaikat eli tontit syntyvät lohkomisella. Tontin lohkominen laitetaan vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai haettaessa määräalan lainhuudostoa. Tontin lohkominen kestää noin 3-6 kuukautta. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Tontin lohkominen maksaa tontin koosta riippuen noin 1000 euroa.

Palveluvalikko

Toimi näin: 

Lohkominen tulee vireille ilman erillistä hakemusta, kun määräalalle haetaan lainhuutoa maanmittauslaitokselta

Kenelle ja millä ehdoin: 

Lohkomisen edellytyksenä on, että hakija omistaa muodostettavan tontin koko alueen.