Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Ruoka- ja puhdistuspalvelut tuottavat hallintokuntien ja peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarvitsemat palvelut.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluissa on 12.8.2013 alkaen 1 valmistuskeittiö, keskuskeittiö Särvin (entinen Niva-Kaijan keskuskeittiö), jossa valmistetaan päiväkotien, koulujen, palveluasumisyksiköiden, kotihoidon ja terveyskeskuksen ruoka. Lisäksi jokaisessa erillisessä yksikössä sijaitsee jakelu – tai monipalvelukeittiö.

Yhteystiedot:

Ruokahuoltopäällikkö Sirpa Peltomaa
Puh. 040 3447 244
sirpa.peltomaa@nivala.fi

Keskuskeittiö Särvin

os. Kalliontie 47, 85500 Nivala

Esimiehet:

Anna-Leena Tölli 040 344 7430 anna-leena.tolli@nivala.fi

Raili Myllylä 040 344 7484 raili.myllyla@nivala.fi

Keittäjät 040 344 7442

Dieettikeittäjät 040 344 7456

Lähtevätavara 040 3447314

muut keittiöt:

Kotikeskuksen keittiö 040-344 7368

Terveyskeskuksen keittiö 040-344 7438

Knuutinpuhdon pk:n keittiö 040-344 7452

Nokelan pk:n keittiö 040-344 7450

Peltopuiston pk:n keittiö 040-344 7453

Pirttirannan pk:n keittiö 040-344 7454

Vilkunan pk:n keittiö 040-344 7451

Kyösti Kallion koulun keittiö 040-344 7376

Lukion keittiö 040-344 7393

Ahteen koulun keittiö 040-344 7501

Aittolan koulun keittiö 040-344 7507

Erkkilän koulun keittiö 040-344 7512

Haapalan koulun keittiö 040-344 7517

Haikaran koulun keittiö 040-344 7522

Junttilan koulun keittiö 040-344 7527

Järvikylän koulun keittiö 040-344 7532

Karvoskylän koulun keittiö 040-344 7537

Malilan koulun keittiö 040-344 7542

Välikylän koulun keittiö 040-344 7547

Puhdistuspalvelut

Siivoustyönjohtaja Asta Keckman
Puh. 040 3447 332
asta.keckman@nivala.fi