Nivalan kaupungin säännöt ja ohjeistukset

Hallintosääntöpdf, 329 kb

Henkilöstöstrategia 2012-2016 pdf, 337 kb

Konserniohjeet pdf, 46 kb

Kotouttamisohjelma, Ppky Kallion alueen kunnat pdf, 413 kb

Nivalan kaupunkistrategia 2017-2019pdf, 127 kb

Nivalan kaupungin viestintäohje 2012pdf, 398 kb

Nivalan Kaupunginvaltuuston työjärjestys 260309pdf, 63 kb

Palkkiosääntö Kv 131212pdf, 78 kb

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020pdf, 3479 kb

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015pdf, 10701 kb

---------------------------------------------------------------------------------

Nivalan kaupunginvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat

Muita keskeisiä asiakirjoja ja suunnitelmia ovat:

  • Esi-, perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmat
  • Päivitettävänä oleva Kallion kuntien yhteinen oppilashuollon toimintamalli
  • Koulujen lukuvuosittain laadittavat toimintasuunnitelmat
  • Perusopetuksen laadun arvioinnin käsikirja
  • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma
  • Kouluterveyskysely 2013, käsitelty lautakunnassa 8.4.2014 § 85