Allmän information om Nivala

Nivala med sina 11 000 invånare är en trivsam och aktiv landortsstad i området mellan norra och mellersta Österbotten, i Kalajoki älvdal. Vida, välskötta odlingsmarker breder ut sig på älvdalens båda sidor omkring staden. Ån Malisjoki rinner genom stadens centrum och sjön Pidisjärvi ger liv åt stadens södra del. Nivala grundades år 1867 och blev en stad år 1992 – dess areal är 539,4 km². Sedan istiden ligger Nivala på havsbotten.Den postglaciala landhöjningen är här ca. 80 cm per 100 år och den tilltar mot nordväst.Vid Bottenviken, ca. 70 km från Nivala, kandetta fenomen iakttas som grunt strandvatten som sträcker sig långt ut till havs.
kaupungintalon etuovi

Den första invånaren i Nivala var Niva-Kaija som bosatte sig med sina två söner vid ån Malisjoki i början av 1500-talet. I senare skede har hela socknen fått sitt namn efter henne. Före grundandet av Nivala socken, kallades socknen Pidisjärvi efter sjön med samma namn i stadens södra kant.

Nivala ligger vid en knutpunkt av riksvägarna nr 27 Ylivieska–Idensalmi och nr 28 Karleby–Kajana. Hit kommer man också med buss och tåg - och cykelvägarna sträcker sig långt ut utanför stadens centrum. De närmaste flygfältena är belägna i Karleby, Uleåborg och Kajana.


Kalajoen ranta

Avstånd och restider från Nivala:

  • Uleåborg (Oulu) 160 km2 timmar
  • Karleby (Kokkola) 98 km1 timme 10 min.
  • Kajana (Kajaani) 150 km1 timme 50 min.
  • Ylivieska 28 km25 min.
  • Haapajärvi 27 km25 min.
  • Sievi 26 km25 min.
  • Haapavesi 37 km35 min.
  • Kärsämäki 42 km38 min.
  • Kalajoki 67 km50 min.
  • Idensalmi (Iisalmi) 130 km1 timme 30 min.
Suomen kartta


Knappt 20 procent av befolkningen i Nivala får sitt uppehälle av primärproduktion, drygt 30 procent av förädlingsindustri och cirka 50 procent av tjänster. I Nivala finns det för det mesta hitech-, trä- och metallindustri. Staden har gjort stora investeringar i den snabbt växande industribyn och i Teknologicentret Nitek, industribyns hjärta. På industribyns område finns det redan ca. 1000 arbetsplatser.

Kulturhändelserna ger staden extra färg. Nivala stad bjuder sin befolkning på utmärkta offentliga tjänster – bekanta Dig till exempel vår simhall Uikko. Biblioteket, ishallen och simhallen ger service åt inte bara stadsbor utan också besökare i staden. Torsdagar är torgdag och många evenemang för allmänheten samlas kring torget och biblioteket som exempelvis under den årliga i juli organiserade Nivala-veckan.

I Nivala finns 12 grundskolor och ett gymnasium. I stadens centrum finns Kyösti Kallios skola, klasser 1-6, Niva-Kaijas skola, klasser 7-9, och Nivala gymnasium. Tio grundskolor med klasser 1-6 är verksamma i Nivalas byar. Andra gradens yrkesutbildning erbjuder Nivala yrkesinstitut med sina 900 studerande, vuxenutbildning medräknad. I Nivala är ett regionalt musikinstitut verksamt. Man kan också studera på medborgarinstitutet. Uleåborgs universitets regionenhet Uleåborgs Södra Institut, Oulun Eteläisen Instituutti, som ligger i Nivala på Teknologicentret Nitek, tar hand om undervisning på högskolenivå.

Vi önskar Er en trivsam vistelse hos oss i Nivala!

Nitek

Telefonnummer och adress för resenärer:

nivalalaista maisemaa