Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi.

Jäsenet

  • puheenjohtaja Junttila Heikki
  • varapuheenjohtaja Ekstam Riitta
  • Knuuti Sirkka
  • Elovaara Anu
  • Saarenpää Jouko

Varajäsenet

  • Raudaskoski Jarmo
  • Suni Hilkka
  • Tölli Anne
  • Hyvärinen Taisto
  • Torssonen Katja