Tiedotteet

Nivalan taajaman läpi kulkeva Kalliontie muuttui kadunpitomielessä tiestä kaduksi. Tien, nyt siis kadun, ylläpitäjä muuttui myös; ennen Kalliontietä hallinnoi ELY-keskus / Destia, nyt kaupunki. Kadunpitopäätös astui voimaan 1/2017. Nimenä säilyy edelleen tuttu Kalliontie. Tiestä kaduiksi muuttuivat myös Asematie, Lehtolantie ja osa Pirttirannantiestä.

Kun tie muuttuu kaduksi - mikä muuttuu?

Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kaupungille. Kiinteistöille kuuluvista kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään ´Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapidosta´ annetussa laissa.

Tontinomistajan velvollisuuksiin kuuluu pitää katu puhtaana roskista, lehdistä ja irtoesineistä tontin rajasta katualueen keskiviivaan saakka. Tonttiin välittömästi rajoittuvan, enintään 3 m leveän viherkaistan ja ojan puhtaanapito roskista ja nurmikonleikkuu kuuluvat myös tontin omistajalle. Tämä puhtaanapitovastuu jatkuu ympäri vuoden. Ko. alueen istutusten hoito kuuluu kaupungille.

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta.

Kaupungin vastuut

Kaupunki vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kaupungille koko katualueella.

tekninen toimi