Tiedotteet

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN LV 2017-2018

Koulunsa aloittavien oppilaiden huoltajat saavat postitse oppilasilmoituksen sekä ohjeet ja käyttäjätunnukset Wilmaan.

Uudet oppilaat ilmoitetaan peruskoulun ensimmäiselle luokalle korjaamalla ja täydentämällä postissa tullut oppilasilmoitus tai ilmoittautumalla Internetissä Wilman kautta.

Wilman kautta voi ilmoittautua 16. - 24.2.2017 välisenä aikana. Postitse tullut oppilasilmoitus palautetaan 24.2.2017 klo 15.00 mennessä koulutoimistoon, joko postitse tai henkilökohtaisesti. Jos oppilas on ilmoitettu Wilman kautta, oppilasilmoitusta ei tarvitse palauttaa. Kukin koulu järjestää erikseen kouluun tutustumispäivän myöhemmin keväällä.

Muille kuin 1. luokalle pyrkivillä tulee olla todistus vastaavan oppimäärän suorittamisesta.

Koulun 1. luokalle ilmoitetaan kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta täyttävät lapset (2010), jotka eivät jo saa vastaavaa opetusta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Nämä hakemukset liitteineen tulee toimittaa suoraan koulutoimistoon 24.2.2017 mennessä.

Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetusta annetaan. Perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta voidaan opetuksen järjestämispaikkaa vaihtaa. Oppivelvollinen voipyrkiä oppilaaksi myös muuhun kouluun vapaille oppilaspaikoille ja tässä tapauksessa edellytetään, että huoltaja vastaa kuljettamisesta. Nämä hakemukset tulee toimittaa myös 24.2.2017 mennessä.


Koulukuljetukset lukuvuodelle 2017 - 2018


Kuljetushakemukset liitteineen on palautettava koulutoimistoon viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuslomakkeita saa kouluilta, koulutoimistosta ja Nivalan kaupungin nettisivuilta www.nivala.fi/lomakkeet . Mikäli huoltaja ilmoittaa koulutulokkaan Wilman kautta, tulee koulukuljetusta varten ehdottomasti täyttää kohta koulumatkatiedot. Tällöin erillistä koulukuljetushakemusta ei tarvitse palauttaa.

Kaikki muut vuosittain uusittavat koulukuljetushakemukset liitteineen on palautettava koulutoimistoon viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Matkan pituuden perusteella aiemmin tehtyä hakemusta ei tarvitse uusia.

Sivistyslautakunta