Tiedotteet

KUNTAVAALIT 2017

Yleinen ennakkoäänestys 29.3–4.4.2017

Ennakkoäänestys toimitetaan Nivalan kaupungintalolla
Kalliontie 15, 85500 Nivala.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

keskiviikko-perjantai 29.–31.3.2017 klo 10–19
lauantai-sunnuntai 1.4.-2.4.2017 klo 10–15
maanantai-tiistai 3.4.-4.4.2017 klo 10–19

Ennakkoäänestyspaikkana toimii myös kirjastoauto,jonka reittiaikataulu pysähdyspaikkoi­neen ja -aikoi­neen on seuraava:

pe 31.3.2017 kello 10.00–12.00 Nivalan teollisuuskylä, Nitekin piha, Pajatie 5, 85500 Nivala
pe 31.3.2017 kello 12.30–13.30 Ahteen koulun piha, Pihlajatie 2, 85630 Nivala
pe 31.3.2017 kello 14.00–15.00 Malilan koulun piha, Maliskyläntie 1147 A, 85640 Nivala
pe 31.3.2017 kello 16.00–18.00 Nivalan liikuntakeskus Uikko, Kalliontie 59, 85500 Nivala
la 1.4.2017 kello 10.00–11.00 Järvikylän koulun piha, Antteroisenkuja 2 A, 85500 Nivala
la 1.4.2017 kello 11.30–12.30 Haikaran koulun piha, Välikyläntie 310, 85500 Nivala
la 1.4.2017 kello 13.00–14.00 Välikylän koulun piha, Koulunmäki 31 A, 85540 Nivala
la 1.4.2017 kello 14.30–15.30 Junttilan koulun piha, Mehtäläntie 42 A, 85500 Nivala
su 2.4.2017 kello 10.00–11.00 Erkkilän koulun piha, Erkkiläntie 132, 85500 Nivala
su 2.4.2017 kello 11.30–12.30 Aittolan koulun piha, Aittoperäntie 867 A, 85560 Nivala
su 2.4.2017 kello 13.00–14.00 Haapalan koulun piha, Haapaperäntie 173 A, 85500 Nivala
su 2.4.2017 kello 14.30–15.30 Karvoskylän koulun piha, Piimätie 9, 85580 Nivala

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestys toimitetaan lisäksi seuraavissa laitoksissa: terveyskeskuksen vuode­osasto, ko­tikeskus, Suvantokoti, Niittykoti, Niva-Onni, Mattilan rivitalot=Tyynelä sekä Matti­lan palvelutalo. Em. laitok­sissa vaalit toimittaa kaupunginhallituksen valitsema vaalitoimi­kunta. Laitoksessa ennakkoäänestäminen toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena ajanjak­soon sattu­vana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitoksissa äänestämisestä il­moitetaan tarkemmin lai­tosten ilmoitustauluilla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Lisäksi kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyk­sessä samalla kertaa kuin hoidettava. Henkilö, joka on oikeutettu äänestämään ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä. Ilmoitus on tehtävä pu­helimitse tai kirjallisesti täyttämällä kotiäänestyslomake pdf, 333 kbviimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16. Kotiäänestyksen lmoittautumislomakkeita saa myös kaupungintalon infosta.

Puhelimitse ilmoituksia ottaa vastaan:

Teija Kumpumäki 040 344 7224
Minna Korkeakoski 040 344 7202
Anja Koski 040 344 7222

Kirjallisesti kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeen voi palauttaa osoitteeseen:
Nivalan kaupungin keskusvaalilautakunta
PL 10
85501 Nivala

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee esittää selvitys henkilöllisyydestään. Tähän tarkoitukseen sopivat esimerkiksi henkilö­kortti, ajokortti, passi tai muu kuvallinen ja virallinen asiakirja.

Vaalimainospaikat

Kuntavaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli ke 22.3.2017. Mainostaulut asetetaan to­rille ja teollisuuskylään.

Vaalipäivän sunnuntai 9.4.2017 vaalitoimitus

Nivalan kaupungissa on yksi äänestysalue, Nivalan äänestysalue (001).

Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite:
Nivalan kaupungintalo
Kalliontie 15, 85500 Nivala

Vaali toimitetaan kello 9.00–20.00 välisenä aikana

Nivalassa 6.2.2017
NIVALAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA