Tiedotteet

Lipas on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lipaksessa on tietoa Suomen liikuntapaikoista, virkistysalueista, ulkoilureiteistä ja liikuntatoimen taloudesta.

Uudistettu Lipas on avattu maaliskuussa 2013. Lipas - tietojärjestelmä löytyy osoitteella www.liikuntapaikat.fi.