Tilapalvelu

Tilapalvelut tuottavat Nivalan kaupungin suoraan omistamien rakennusten ja osakkeiden tilantarvepalvelut hallintokunnille ja vähäisessä määrin myös ulkopuolisille käyttäjille. Tilapalvelut sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon, hoidon sekä energia- ja vesihuollon. Hallintokunnat vuokraavat sisäisellä sopimuksella tarvitsemansa tila tilapalvelulta.

Yhteystiedot:

Jari Jyrkkä
Kiinteistöpäällikkö
Puh. 040 344 7283

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@nivala.fi

kiinteistösihteeri Kaisa Haikara
Puh. 040 344 7330
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@nivala.fi

Kiinteistönhoito

Automaationpääkäyttäjä
Pekka Mehtälä, talotekniikka ja kulunhallinta keskitetyn rakennusautomatiikan avulla.

Kiinteistönhoitajat.
Juha Maijala, Kalevi Laitinen, Tapio Pajukoski, Asmo Saviluoto

Yhteystiedot:
Päivystävä kiinteistönhoitaja
Puh 040 344 7295

Pekka Mehtälä
040 3447 291
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@nivala.fi

Juha Maijala
040 344 7292

Kalevi Laitinen
040 344 7293

Tapio Pajukoski
040 344 7294

Asmo Saviluoto
040 344 7298