Kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa

Kaupungin asukkaat valitsevat edustajansa kaupunginvaltuustoon neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välein järjestettävillä kunnallisvaaleilla.

Nivala kaupunginvaltuustossa on kaudella 2013-2016 yhteensä 35 valtuutettua. Valtuutettujen lukumäärä perustuu kuntalain mukaisesti kunnan asukaslukuun.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupungintalolla (Kalliontie 15) valtuustosalissa. Yleisö voi seurata valtuuston kokouksia, sillä ne ovat julkisia.

Kuntalaki määrää kaupunginvaltuuston tehtävät seuraavasti:

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Nivalan kaupunginvaltuustossa on 35 jäsentä

Valtuuston poliittinen jakauma on seuraava:

 • Keskusta (23)
 • Sdp (3)
 • Kokoomus (4)
 • Vasemmistoliitto (1)
 • Kristillisdemokraatit (1)
 • Perussuomalaiset (3)

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto

Puheenjohtaja
Kangas Esko
Maanviljelijä
Maliskyläntie 1211, 85640 MALISKYLÄ
P. 044-091 4253

I varapuheenjohtaja
Pihlajaniemi Jarmo
Maanviljelijä
Mäkitie 12, 85630 SARJANAHDE
P. 044-532 0122

II varapuheenjohtaja
Uusitalo Tapio
Yrittäjä
Kurenpolvi 6, 85500 NIVALA
P. 0400-689 864

Kaupunginvaltuuston jäsenet

Ahlholm, Jani (SDP)
Työnjohtaja
Peltopuhto 3
85500 NIVALA
P. 050-558 5522
Ahokangas Markus (KESK)
Di
Ranttilantie 22
85620 SARJA
P. 044-729 1227
Ainasoja Eeva-Leena (KESK)
Sosionomi
Ojanperäntie 878
85620 SARJA
P. 040-568 1456
Alatalo Timo (KESK)
Luokanopettaja/rehtori
Niskakankaantie 96
85500 NIVALA
P. 050-443 0532
Erkkilä Eero (PERUS)
Erkkiläntie 88
85500 NIVALA
P. 0400-603 413

Erkkilä Irja (KESK)
Maataloustyöntekijä
Erkkiläntie 102 B
85500 NIVALA
P. 040-758 7123

Toivoniemi Keijo (SDP)
Kalliontie 36 A 6
85500 NIVALA
P. 0444-5709 682

Honkala Taimo (KESK)
Toimitusjohtaja/eläkeläinen
Järvitie 2
85580 KARVOSKYLÄ
P. 050-634 30
Häyrynen Heikki (KD)
Eläkeläinen
Laitapuhto 4
85500 NIVALA
P. 050-562 2892
Jaakola Vesa (PERUS)
Insinööri
Säikkätie 3-5 C 13
85500 NIVALA
P.040-588 7225
Junttila Heikki (KESK)
Maanviljelijä
Junttilantie 37
85500 NIVALA
P. 0500-283 818
Kesomaa Mika (KOK)
Kivioja Jarmo (KESK)
Maatal.lomittaja
Nuoliperäntie 1
85500 NIVALA
P. 040-570 8633
Korkiakoski Jukka (KESK)
Sähköasentaja
Kytöpuhdontie 2
85500 NIVALA
P. 050-564 5847
Kukkola Jukka (KOK)
Maanviljelijä
Tuomelantie 5
85580 KARVOSKYLÄ
P. 050-363 2700
Leppimaa Maarit (KESK)
Opiskelija/yrittäjä
Niku-Matintie 14
85500 NIVALA
P. 044-292 4512
Maijala Juha (KESK)
Kiinteistönhoitaja
Pirttimaantie 105
85640 MALISKYLÄ
P. 041-4411 010
Niinikoski Eija-Riitta (KESK)
Kehityspäällikkö
Olkkosentie 10 A 11
85500 NIVALA
P. 040-568 0467
Nuorala Matti (KESK)
Pappi
Ammattikuja 3 B 1
85500 NIVALA
P. 040-779 6871
Pajukoski Merja (SDP)
Lähihoitaja
Koivutie 3 B 4
85500 NIVALA
P. 044-077 6083
Palola Jussi (KESK)
Maatalouslomittaja
Mehtäläntie 240
85500 NIVALA
P. 050-350 3047
Perkkiö Timo (PERUS)
Kirvesmies
Ponnikanmäki 54
85560 AINASTALO
P. 044-218 8556
Pirnes Satu (KESK)
Kirjanpitäjä
Järvikyläntie 191
85500 NIVALA
P.044-570 7187
Pyykkönen Kaarina (KOK)
Terveyskeskuslääkäri
Ammattikuja 4
85500 NIVALA
Päivärinta Mikko (KESK)
Yrittäjä
Koulunmäki 9
85540 NIVALA
P. 0400-487 430
Raudaskoski Eero (VAS)
Erityisopettaja
Mesimarjantie 6
85500 NIVALA
P. 044-518 9932
Raudaskoski Jarmo (KESK)
Maanviljelijä
Järvikyläntie 1140
85560 AINASTALO
P. 044-268 1110
Suni Hilkka (KESK)
Osastonhoitaja
Nuolikankaantie 130
85500 NIVALA
P. 040-504 2344
Vainio Suvi (KESK)
Sairaanhoitaja
Tyhtipuhdontie 49
85580 KARVOSKYLÄ
P. 050-326 5695
Vihtari Rauno (KESK)
Hirsitalomyyjä
Vihtarintie 77
85660 RUUSKANKYLÄ
P. 040-960 4811
Vuolteenaho Jarmo (KESK)
Maanviljelijä
Vuolteenahontie 25
85500 NIVALA
P. 044-323 9558
Vähäsöyrinki Leena (KESK)
TtM, terveydenhoitaja
Viitapuoli 6
85500 NIVALA
P 044-290 2912

Varsinaisten valtuutettujen sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@nivala.fi