Kunnallisen päivähoitopaikan hakeminen


Varhaiskasvatuspalveluita päiväkodeista ja perhepäivähoidosta voi hakea ympäri vuoden.

Päivähoitohakemus jätetään päivähoitotoimistoon viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/koulutuksen vuoksi kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan.

Päivähoitopaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Esiopetusvuotta koskevasta päivähoitopaikasta tehdään erillinen päätös.

Miten päivähoitopaikkaa haetaan

·Hakemuslomakkeita on saatavissa päivähoitotoimistosta.

·Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti: Sähköinen hakemus uusille asiakkaille

·Hakemukseen mahdollisesti tarvittavat liitteet on toimitettava erikseen päivähoitotoimistoon

Palveluohjaus ja tiedustelut päivähoitopaikkaa, palveluseteliä tai yksityisen hoidon tukia haettaessa

Päivähoitohakemukset
Varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen puh. 040 344 7460

Perhepäivähoidon ohjaaja:

Anni Sarjanoja puh 040 344 7463

Päiväkodin johtajat:

Helena Laitila (Vilkuna, Peltopuisto) puh. 040 344 7461

Päivi Vähäkangas (Nokela, Knuutinpuhto, Pirttiranta) puh. 040 344 7462

Palvelusetelit, yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä

varhaiskasvatuspäällikkö Sari Suhonen puh. 040 344 7460

Päivähoitotoimiston aukioloajat
ma, ti, ke, pe klo. 9-11.15 ja 12-15
to klo. 9-11.15 ja 12–16

MAKSUTIEDOTE 1.3.2017pdf, 46 kb

MAKSUTIEDOTE 1.8.2016pdf, 34 kb

Muutokset varhaiskasvatusoikeuteen 1.8.2016 alkaen:

Jokaiselle lapselle säädetään oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen:

– mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat päätoimisesti, toimivat päätoimisesti yrittäjänä tai ovat päätoimisesti omassa työssä.

– jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista. (Lausunto)

– vanhemman jäädessä työttömäksi oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen säilyy 2 kuukauden ajan.

Lapsella oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen:

– vanhemman osa-aikatyö

– vanhemman väliaikaiset työskentelyjaksot

– vanhemman työmarkkinatoimenpiteet ja kuntoutus

Vastuu 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeen osoittamisesta on lähtökohtaisesti lapsen huoltajilla.

Kunta järjestää osa-aikaisen varhaiskasvatuksen omina ryhminään kahdella vaihtoehtoisella tavalla;

– osapäiväisenä varhaiskasvatuksena tai osaviikkoisena mallina, jolloin lapsi voi osallistua tiettyinä ennalta määriteltyinä viikonpäivinä kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen (ns. vaka-ryhmä).

Syksyn ryhmien muodostamista varten pyydämme hakemaan ns. virikehoitoa osaviikko-tai osapäiväryhmään jo kevään aikana.