Esiopetus

  • Vuosi ennen oppivelvollisuuden alkamista
  • Maksutonta 19 tuntia viikossa (n. 4 tuntia päivässä)
  • Esiopetusta järjestetään Nivalassa sekä koulujen yhteydessä että päiväkodeissa

Ilmoittautuminen esiopetukseen

  • Esiopetusikäisten lasten koteihin lähetetään ilmoittautumislomakkeet vuosittain tammi-helmikuun aikana. Hakemukset palautetaan määräaikaan mennessä hakemuksessa ilmenevään osoitteeseen.
  • Ne esiopetusoppilaat, jotka tarvitsevat päivähoitoa esiopetuksen lisäksi, palauttavat päivähoitohakemuksen määräaikaan mennessä. Päivähoitohakemuksia saa myös päiväkodeista ja päivähoitotoimistosta.
  • Koteihin postitetaan esiopetuksen ilmoituslomakkeiden mukana tiedonsiirtolomake, jonka välityksellä vanhemmat/huoltajat välittävät tietoa lapsestaan ja lapselle merkityksellisistä asioista tulevalle esiopettajalle. Tiedonsiirrossa siirtyvät esiopettajalle asiat, jotka kannattelevat lasta hänen siirtyessään varhaisesta lapsuudesta esiopetukseen.

Päivähoidossa olevan lapsen vanhemmat/ huoltajat täyttävät tiedonsiirtolomakkeen yhteistyössä lapsensa hoitoryhmässä työskentelevän työntekijän kanssa.

Mikäli lapsi ei ole päivähoidossa, vanhemmat täyttävät tiedonsiirtolomakkeen kotona täydentäen lomaketta tarvittaessa kerho-ohjaajan tai terveydenhoitajan antamilla tiedoilla.

Tiedonsiirrossa välittyvä tieto lapsesta ja hänen mielenkiinnon kohteistaan auttaa esiopettajaa säilyttämään ja turvaamaan lapsen oppimisen ilo sekä rakentamaan lapselle myönteistä oppimispolkua heti esiopetusvuoden alkaessa.

Esiopetus ja päivähoito

  • Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta päivähoidosta peritään tulojen mukaan määräytyvä maksu (osapäivähoito)
  • Jos hoitoa esiopetuksen lisäksi tarvitaan yli 5 tuntia päivässä, peritään 80 % kokopäivähoidon maksusta.

Linkit:

Esiopetuksen opetussuunnitelma
Opetushallitus/ esiopetus

Lomakkeet:

Esiopetushakemuspdf, 18 kb
pdf, 18 kb
Lapsen siirtyminen esiopetukseen-tiedonsiirtolomakepdf, 153 kb
Kuljetushakemuspdf, 48 kb