Päivähoitomaksut

Lasten päivähoidosta perittävät maksut 1.3.2017 alkaen: MAKSUTIEDOTE 1.3.2017pdf, 46 kb

Lasten päivähoidosta perittävät maksut 1.8.2016 alkaen : MAKSUTIEDOTE 1.8.2016pdf, 34 kb

Yhteystiedot

Päivähoitomaksuihin ja päivähoitolaskutukseen liittyvissä kysymyksissä teitä palvelevat toimistosihteeri:

Nivala
Raija Mäenpää
puh. 040-344 7466

Päivähoitotoimisto Nivala
Kalliontie 15, 85500 Nivala
ma, ti, ke, pe klo 9–11.15 ja 12–15
to klo 9–11.15 ja 12–16

Lomakkeet

Tuloselvitys päivähoitomaksua vartenpdf, 342 kb
Lapsen päivähoitotarpeen muuttaminenpdf, 149 kb
Päivähoitomaksun muuttaminenpdf, 269 kb
Hoitopäivien jakautuminen yhteishuoltajien keskenpdf, 392 kb

Tulot, joita ei huomioida päivähoitomaksun laskennassa

Tulona ei oleta huomioon:

 • lapsilisää,
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta,
 • kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta,
 • asumistukea,
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja,
 • sotilasavustusta,
 • rintamalisää,
 • opintorahaa,
 • kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta,
 • julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta,
 • opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia,
 • perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea .

Tulot, jotka otetaan huomioon päivähoitomaksun laskennassa

Suuntaa antava lista:

 • ansiotulot (brutto), myös palkan osana maksettava tuotanto-palkkio, vuorolisät yms.
 • verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu
 • pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)
 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
 • verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
 • eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)
 • elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevist lapsista
 • työttömyysturvalain mukainen päiväraha
 • Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja koulutustuki
 • työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
 • sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
 • kunnan maksama omaishoidontuki
 • perhehoitajan hoitopalkkio
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
 • lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)

Lasten tulot otetaan huomioon päivähoidossa olevien lasten osalta.

Päivähoitomaksun tarkistaminen

Tulot tarkistetaan vuoden vaihteessa (1.1.) tai kun

 • Perheen tulot muuttuvat vähintään 10 % ja muutos kestää vähintään kuukauden (30 kalenteripäivää ). Muutos otetaan huomioon lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien.
 • Lapsen sovittujen hoitopäivien lukumäärä/kk muuttuu vähintään kahden kuukauden ajaksi. Muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Loma tms. ei ole hoitomaksun tarkistusperuste.
 • Perheen koko muuttuu.
 • Jos päivähoitomaksupäätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa vuosi taaksepäin.

Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuun

Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kuukauden, maksu peritään hoitopäivien lukumäärän mukaisesti (kk-maksun jakajana luku 20 tai max päivien määrä).

 • sairauspoissaolot
  Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois lasten päivähoidosta yli 10 päivää kuukaudessa peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
  Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois koko kuukauden ei maksua peritä lainkaan .
 • muut poissaolot
  Jos lapsi on muusta syystä (vanhempien loma tms.) pois koko kuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Lyhyemmillä poissaoloilla (lomilla) ei ole vaikutusta hoitomaksuun.
 • Perhepäivähoitajan ollessa estynyt hoitamasta lasta vuosiloman tms. syyn vuoksi, päivähoitomaksua ei peritä niiltä päiviltä, jolloin vanhemmat järjestävät itse lapsen hoidon.

Maksuton kuukausi

Heinäkuu on maksuton, mikäli lapsen hoito on alkanut edellisen vuoden elokuun aikana, ja jatkunut keskeytyksettä koko hoitovuoden ajan, heinäkuulle saakka.

Kun et enää tarvitse päivähoitopaikkaa

 • ilmoita hoitopaikkaan mistä alkaen lapsesi jää pois hoidosta
 • täytä kirjallinen irtisanomisilmoitus (saatavana hoitopaikasta ja toimistolta)
 • voit ilmoittaa irtisanomisesta myös sähköpostilla perhepäivähoidon ohjaajalle tai päiväkodin johtajalle
 • päivähoitopaikan voi tilapäisesti irtisanoa kesän aikana, mikäli irtisanomisaika on vähintään 4 vk
 • Muista ilmoittaa lapsen poisjäännistä heti kun se on tiedossa, päivähoitomaksu laskutetaan kirjalliseen irtisanomispäivään saakka vaikka viimeinen hoitopäivä olisi ollut aiemmin.

Huom! Lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu (esim. kesällä yli kuukauden poissaolot).