Palveluseteli varhaiskasvatuspalveluissa

Palvelusetelillä kunta maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta ostamasta varhaiskasvatuspalvelusta.

Palvelusetelin myöntäminen

Palveluseteli myönnetään päivähoito-oikeuden piirissä olevasta lapsesta hyväksyttyyn yksityiseen päiväkotiin, ryhmäperhepäiväkotiin tai hoitajan kodissa tapahtuvaan perhepäivähoitoon seuraavin ehdoin:

 • lapsesta ei makseta samanaikaisesti Kelan kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea eikä Kallion yksityisen hoidon tuen kuntalisää eikä lapsi käytä kunnallista päivähoitoa

 • palveluseteliä on haettava ennen hoidon alkua päivähoitotoimistosta

 • palveluseteli on voimassa hoidon alkamispäivästä ja päättyy hoidon päättymispäivään

 • palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen ja on voimassa toistaiseksi

 • erityistä tukea tarvitsevalle lapselle määritellään lapsikohtainen palveluseteli

 • palveluseteliä ei myönnetä lasten kotona tapahtuvaan yksityiseen perhepäivähoitoon, jos perhepäivähoitaja on työsuhteessa perheeseen

 • varhaiserityiskasvatuksen palvelusetelin myöntämisen kriteerit ja arvot löytyvät linkit -valikosta

Palvelusetelin käyttö on perheelle vapaaehtoista ja halutessaan vanhemmat voivat valita kuntayhtymän palvelun. Perheellä ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä; kuntayhtymä voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna.

Tarkempaa tietoa palvelusetelin arvosta ja muutosten vaikutuksesta palveluseteliin on oikealla valikossa linkit.

Lisätietoja palvelusetelistä ja yksityisistä päivähoitopalveluista:
varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen
puh. 040-344 7460

Linkit

www.aputori.fi

Lomakkeet:

Palvelusetelihakemuspdf, 23 kb
Hakemuslomakepdf, 171 kb
Palvelusetelilasten hoitopäivälomakepdf, 202 kb
Hakemus yksityiseksi palveluntuottajaksipdf, 266 kb

Palvelusetelin hakeminen

 • palveluseteliä haetaan Nivalan kaupungin päivähoitotoimistoista

 • valikossa Lomakkeet (yllä) on palvelusetelihakemus, jonka voi tulostaa ja palauttaa täytettynä päivähoitotoimistoon tai täyttää siellä, liitteeksi toimitetaan tarvittavat tulo- ja opiskelutiedot lapsikohtaisen palvelusetelin arvon laskemiseksi

 • palvelusetelihakemuksen voi lähettää myös sähköisesti etusivun verkkopalvelut/lomakkeet ja sieltä täytettävät ja sähköisesti lähetettävät lomakkeet -kohdasta

 • varhaiskasvatusjohtaja myöntää palvelusetelin ja lähettää siitä asiakkaalle päätöksen

 • vanhemmat valitsevat päivähoitopalvelun tuottajan kuntayhtymän hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista ja ottavat yhteyttä päivähoitoyrittäjään

 • huoltaja ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen palvelusta

 • huoltaja maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle

 • huoltaja reklamoi mahdollisissa virhe- ja viivästymistilanteissa palveluntuottajalle, riitatapauksissa voi ilmaista tyytymättömyytensä kuluttajansuojalain mukaisin menettelyin ja tarvittaessa on yhteydessä kuntaan.

Palvelusetelin arvo

Palvelusetelin arvoon vaikuttaa huoltajien tulot sekä lapsen ikä ja hoidontarve. Lapsen erityisen tuen tarpeen johdosta on mahdollista hakea korotettua palveluseteliä. Tarkempaa tietoa oikealla olevassa valikossa Linkit.

Nivalan kaupunki on määrittänyt perheen tuloihin perustuvan palvelusetelin kattoarvon. Lapsikohtainen palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä kaupungin maksaman palvelusetelin kattohinnasta perheen laskennallinen päivähoitomaksu. Asiakkaan maksettavaksi jää palveluntuottajan määrittämän hinnan ja palvelusetelin erotus. Perheen tulot otetaan huomioon samoin perustein kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Palveluseteli on määritelty koko- ja osapäivähoitoon ja porrastettu kolmeen luokkaan (yli 15 pv/kk, 11-15 pv/kk ja 1-10 pv/kk) sovittujen hoitopäivien mukaan.
Kokopäivähoidon kattohinta 01.08.2015 alkaen on seuraava
● päiväkotihoito alle 3-vuotias 1177 euroa/kk, yli 15 pv
● päiväkotihoito yli 3-vuotias 785 euroa/kk, yli 15 pv
● ryhmäperhepäivähoito 901 euroa/kk, yli 15 pv
● perhepäivähoito 684 euroa/kk, yli 15 pv


Lisätietoja palvelusetelistä ja yksityisistä päivähoitopalveluista:
varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen
puh. 040-344 7460

Yksityiset päiväkodit

NIVALA

Tuulenpesän päiväkoti
Peltopuhto 12 , 85500 Nivala puh. 040 710 7782
www.pktuulentupa.fi
26-paikkainen lasten päiväkoti Nivalassa.

Tuulentuvan päiväkoti
Ylivieskantie 63, 85500 Nivala,puh. 040 710 7784,
www.pktuulentupa.fi , tuulentupa (at) naperopelto.fi
35-paikkainen lasten päiväkoti Nivalassa.