Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää, jossa lapsen tarvitsema kasvun tuki sovitellaan yksilöllisesti.

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhemman ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai aiemmin todettu lapsen erityisen tuen tarve. Tukitoimet lapsen kasvun ja kehityksen etenemisen vahvistamiseksi aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu . Tarvittaessa arvioinnin ja tuen suunnittelun tueksi hankitaan asiantuntijan lausunto.

Lapsella voi olla tuen tarvetta mm:
- puheen ja kielen kehityksen alueella
- sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä
- käyttäytymisessä
- motoriikassa
- tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä
- hahmottamisessa

Lapsen tarvitsema tuki järjestetään portaittain hänen tarvitsemallaan tavalla. Tuki kirjataan ja sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (vasu) tai vasun liitteenä olevaan Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelmaan. Erityisen tuen osalta tuki kirjataan Henkilökohtaiseen oppimisen järjestämisen suunnitelmaan (Hojks).

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja (kelto) toimii henkilöstön ja vanhempien tukena varhaisen tuen tarpeen tunnistamisessa sekä tukitoimien suunnittelussa ja järjestämisessä. Kelto on usein mukana laadittaessa lapsen varaiskasvatussuunnitelman (vasu) liitteeksi Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelmaa. Kelto on aina mukana Hojks asiakirjaa laadittaessa.

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja

Riitta Salonen
puh. 040-344 7465

Linkit

Kasvun kumppanit (=varhaiskasvatuksen verkkopalvelu)
Tiedoksi varhaiserityiskasvatuksestapdf, 186 kb