Lasten yksityisen hoidon tuet

Lasten yksityisen hoidon tuen -hakemus löytyy Kansaneläkelaitokselta.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka on kaupunki hyväksynyt.

Perheeseen työsuhteessa olevalta hoitajalta edellytetään:

  1. Hoitaja on täysi-ikäinen (18 v.), eikä hän ole saman kotitalouden jäsen
  2. Perhepäivähoitajan tai muuta sosiaalialan ammatillista koulutusta ja soveltuvuutta alalle.
  3. Hoitaja, jolla ei ole vaadittavaa koulutusta, voi toimia yksityisenä perhepäivähoitajana korkeintaan vuoden.Lasten päivähoitolain 28 §:n mukaan niiden henkilöiden tai yhteisöjen, joilla on hoidossaan lapsia korvausta vastaan enemmän kuin kaksi viikkoa, on ilmoitettava toiminnasta alueen päivähoitotoimistoon. Mahdollisista muutoksista on myös ilmoitettava välittömästi.

Linkit:

Kela.fi
Etera.fi
Vero.fi
Hoitopaikka.net
Palkka.fi

Lomakkeet:

Yksityisen perhepäivähoitajan ilmoituspdf, 46 kb
Lasten yksityisen hoidon tuen hakeminen-KELA

Yksityisen hoidon tuen maksatuksesta vastaa kansaneläkelaitos.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Yksityisen tuen kuntalisää haetaan päivähoitotoimistoista. Yksityisen hoitajan tulee olla kaupungin hyväksymä.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä -hakemuspdf, 70 kb

Sovitut hoitopäivät

Kuntalisän määrä kokopäivähoidossa (yli 5 h/pv)
1.8.2012 alkaen

Kuntalisän määrä osapäivähoidossa (alle 5 h/pv)
1.8.2012 alkaen

yli 15 pv/kk

215,00 euroa

118,25 euroa (0,55x215 €)

11–15 pv/kk

161,25 euroa (0,75x215 €)

89 euroa (0,55x0,75x215 €)

1–10 pv/kk

118,25 euroa (0,55x215 €)

65 euroa (0,55x0,55x215 €)

Esiopetuksessa olevan lapsen osalta sovelletaan hoitoajasta riippumatta osapäivähoidon taulukkoa lukuun ottamatta kesäaikaa.

Kuntalisän suuruus ei voi olla suurempi kuin hoitajan saaman palkan ja Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen välinen erotus. Kuntalisä maksetaan perheen palkkaamalle hoitajalle, ja työnantajana tomiva perhe vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista kustannuksista yksityisen hoidon tuen (hoitoraha, hoitolisä) ja mahdollisen kuntalisän osalta.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen

  1. kuntalisän maksatus alkaa hoidon alkamispäivästä ja päättyy hoidon päättymispäivään
  2. kuntalisää maksetaan takautuvasti korkeintaan kahdelta kuukaudelta
  3. kuntalisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta
  4. kouluunlähtevästä lapsesta kuntalisämaksatus päättyy 31.7.
  5. hoidon muuttuessa kesken kalenterikuukauden, kuntalisää tarkistetaan lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien
  6. kuntalisä maksetaan kuukauden viimeisenä päivänä


Perhe hakee yksityisen hoidon tuen kuntalisää, ja se maksetaan suoraan perheen palkkaamalle hoitajalle. Soveltuvin osin noudatetaan Kelan myöntämän lakisääteisen yksityisen hoidon tuen myöntämisperusteita. Samanaikaisesti kuntalisän lisäksi perhe ei voi saada kotihoidontukea, palveluseteliä eikä kunnallista päivähoitopaikkaa.

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen puh. 040-344 7460


Sähköinen asiointi

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä- ja hoitajaksi hyväksymispäätös toimitetaan sinulle Asiointitilille.

Asiointitilillä voit hoitaa myös muut kuntalisääm liittyvät asioinnit; hakemukset liitteineen, tuen maksatusta koskevat tiedot, muutokset hoidossa, palvelussa tai tuessa.

www.suomi.fi

Asiointitilin käyttöönotto edellyttää rekisteröitymistä ja sen käyttö on tietoturvallista.
Asiointitiliin kirjaudutaan pankkitunnuksin (Vetuma-tunnistautuminen).

Ota Asiointitili käyttöön tästä