Puistot ja yleiset alueet

Toimiala hallinnoi kaupungin yleisiä viheralueita; puistoja, leikkialueita, toria, metsiä ja muita luonnontilaisia alueita.Yksikkö vastaa em. alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Vastattavaksi kuuluu myös löytöeläimet, lumenkaatopaikka ja suljetun kaatopaikan tarkkailu.
Lisäksi toimiala avustaa kaupungin muiden viheralueiden kuten liikennevihreän ja kaupungin kiinteistöjen viheralueiden suunnittelussa ja hoidossa sekä myöntää puiden kaatoluvat asemakaava-alueella.

Puistotoimi on osa teknistä tointa ja toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa.

Toimialan vastuuhenkilö:

Ulla-Maija Välikangas
puistotyönjohtaja
040 344 7331

Antti Hyvärilä
ammattimies, leikkikentät
040 344 7281

Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@nivala.fi


Oksien ja puunrunkojen keruupaikka
(Vasaratie 3)

Karttalinkki

saa tuoda:

  • puiden ja pensaiden oksia
  • puunrunkoja

EHDOTTOMASTI ei saa tuoda:

  • kantoja, trukkilavoja, haravointi- eikä ruohonleikkuujätettä, muovia, rakennusjätettä, muuta kaatopaikkatavaraa

Alueelle on autolla ajettava ajolenkki.

Oksat ja rungot pinotaan siististi kasoihin, oksat saman suuntaisesti.

Kaupungin leikkikentät

Karttapdf, 28413 kb

Metsänhoito

Nivalan kaupungin omistamia metsiä hallinnoi tekninen toimi. Tekninen toimi suunnittelee yhdessä Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan kanssa vuosittaiset hakkuu- ja metsänhoidolliset toimenpiteet.

Valmistuneet hankkeet

Metsätalouden kartoitus- ja yleissuunnittelu Malisjoen valuma-alueellapdf, 10946 kb

Erkkisjärven kunnostussuunnittelu
- Kunnostussuunnitelmaraporttipdf, 3208 kb
- Suunnitelmakarttapdf, 364 kb

Pienempien kosteikkojen rakentaminen
- Vireä Malisjoki 2; pienempien kosteikkokohteiden suunnittelupdf, 3246 kb

Vähäjärven virkistysrakenteet
- Kartta 1pdf, 1665 kb
- Vähäjärven kosteikkopdf, 1480 kb
- 2. vaiheen karttapdf, 218 kb

Historiallisten kevytrakenteisten siltojen rakentaminen Malisjoen yli
- Siltalogodoc, 43931 kb

Puustellinrannan rakentaminen
- Karttapdf, 744 kb

Jyrkänrannan rakentaminen
- Karttapdf, 463 kb