Yleiskaava

NIVALAN KAUPUNGIN YLEISKAAVA NÄHTÄVILLÄ

Nivalan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi ja toimintojen yhteensovittamiseksi on laadittu keskusta-alueelle ja sen lähiympäristöön oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka tavoitevuosi 2025. Nivalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan 23.1.2014 pitämässä kokouksessa. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset päätöksellään 30.10.2015 ja yleiskaava on kuulutettu lainvoimaiseksi 17.12.2015.

Yleiskaavakarttapdf, 5347 kb

Kaavaselostuspdf, 2243 kb

Kukonahon Tuulivoimapuiston yleiskaava

Kukonahon tuulivoimakaavasta valitettiin Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO:sta tuli päätös kolmessa kuukaudessa 27.11.2015, jossa hallinto-oikeuden ratkaisusta jätetty
valitus hylättiin. Kukonahon tuulivoimayleiskaava kuulutettiin lainvoimaiseksi 17.12.2015.

Kaavakarttapdf, 2662 kb

Kaavaselostuspdf, 9931 kb