Nivalassa puhdistetaan pilaantunutta maaperää vanhalla Hiitolan ampumarata-alueella

06.06.2022

Hiitolan vanhalla ampumarata-alueella puhdistetaan maaperää viikon 23 aikana. Massanvaihdolla toteutettava hanke lisää alueella kuorma-autoliikennettä ja aiheuttaa kuntoradan ja parkkipaikan käytölle rajoituksia. Maaperä on pilaantunut kahden alueella toimineen ampumaradan johdosta raskasmetalleilla, jotka kaivetaan ja kuljetetaan ympäristöluvan mukaiseen vastaanottopaikkaan.

 

Puhdistuskohteessa on toiminut pistoolirata ja pienoiskiväärirata vuosina 1966–1993. Pistooliradan alueella on nykyisin Hiitolan ulkoilualueen pysäköintialue. Pistooli- ja pienoiskivääriradan välistä sekä pistooliradan taustavallin takaa kulkee Hiitolan kuntopolku/hiihtolatu.

 

Kenttä- ja laboratorioanalyysien perusteella kohteessa on todettu taustavalleissa molemmilla radoilla

epäorgaanisia haitta-aineita, antimonia ja lyijyä, jotka aiheuttavat riskinarvion perusteella terveyshaittaa ja rajoitteita alueen käytölle. Puhdistustyön myötä haitat saadaan poistettua.

 

Maaperä tullaan puhdistamaan poistamalla maamassat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antaman päätöksen ja hyväksymän puhdistusmenetelmän mukaisesti.

Työ toteutetaan osana valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Nivalan kaupungin kesken. Hankkeen toteutuksesta vastaa ohjelmaa toteuttava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kunnostussuunnitelman on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy.

Työn on arvioitu kestävän noin viikon ajan (vko 23). Kone- ja kuljetustyöt hoitaa Kuljetuspolar Oy, ja pilaantuneet maat käsitellään Vestia yrityspalvelut Oy:n käsittely-yksikössä Ylivieskassa. Maamassojen poistamisen jälkeen alueet maisemoidaan alkuperäistä vastaavaan kuntoon ja virkistyskäyttöön sopivaksi.

Työ voi aiheuttaa alueella tilapäistä kulku- ja meluhaittaa arkisin kello 7–18 välillä. Työtä ohjaa paikalla oleva työmaapäällikkö/ympäristötekninen valvoja.

Avainsanat