Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

 

Tulot, joita ei huomioida varhaiskasvatusmaksun laskennassa

 • lapsilisää
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta
 • kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
 • asumistukea
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sotilasavustusta
 • rintamalisää
 • opintorahaa
 • kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta
 • julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta
 • opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
 • perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

 

Tulot, jotka otetaan huomioon varhaiskasvatusmaksun laskennassa

 

Suuntaa antava lista:

 • ansiotulot (brutto), myös palkan osana maksettava tuotanto-palkkio, vuorolisät yms.
 • verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu
 • pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)
 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
 • verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
 • eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)
 • elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevist lapsista
 • työttömyysturvalain mukainen päiväraha
 • Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja koulutustuki
 • työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
 • sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
 • kunnan maksama omaishoidontuki
 • perhehoitajan hoitopalkkio
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
 • lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)

 

Lasten tulot otetaan huomioon päivähoidossa olevien lasten osalta.

 

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

 

Tulot tarkistetaan vuoden vaihteessa (1.1.) tai kun

 • Perheen tulot muuttuvat vähintään 10 % ja muutos kestää vähintään kuukauden (30 kalenteripäivää ). Muutos otetaan huomioon lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien.
 • Lapsen sovittujen läsnäolotuntien määrä/kk muuttuu vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Loma tms. ei ole maksun tarkistusperuste.
 • Perheen koko muuttuu.
 • Jos maksupäätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa vuosi taaksepäin.

 

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

 

Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kuukauden, maksu peritään hoitopäivien lukumäärän mukaisesti (kk-maksun jakajana luku 20 tai max päivien määrä).

 • sairauspoissaolot
  Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois hoidosta yli 10 päivää kuukaudessa peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
  Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois koko kuukauden ei maksua peritä lainkaan .
 • muut poissaolot
  Jos lapsi on muusta syystä (vanhempien loma tms.) pois koko kuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Lyhyemmillä poissaoloilla (lomilla) ei ole vaikutusta hoitomaksuun.
 • Perhepäivähoitajan ollessa estynyt hoitamasta lasta vuosiloman tms. syyn vuoksi, maksua ei peritä niiltä päiviltä, jolloin vanhemmat järjestävät itse lapsen hoidon.

 

Maksuton kuukausi

 

Heinäkuu on maksuton, mikäli lapsen hoito on alkanut edellisen vuoden elokuun aikana, ja jatkunut keskeytyksettä koko hoitovuoden ajan, heinäkuulle saakka.

 

Kun et enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa

 • ilmoita mistä alkaen lapsesi jää pois hoidosta
 • täytä kirjallinen irtisanomisilmoitus (saatavana hoitopaikasta ja toimistolta)
 • voit ilmoittaa irtisanomisesta myös sähköpostilla perhepäivähoidon ohjaajalle tai päiväkodin johtajalle
 • varhaiskasvatuspaikan voi tilapäisesti irtisanoa kesän aikana, mikäli irtisanomisaika on vähintään 4 vk
 • Muista ilmoittaa lapsen poisjäännistä heti kun se on tiedossa, varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kirjalliseen irtisanomispäivään saakka vaikka viimeinen hoitopäivä olisi ollut aiemmin.

 

Huom! Lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu (esim. kesällä yli kuukauden poissaolot).

Yhteystiedot

Varhaiskasvatusmaksuihin ja laskutukseen liittyvissä kysymyksissä teitä palvelevat:

varhaiskasvatusjohtaja
Sari Suhonen
P. 040 344 7460

toimistosihteeri
Raija Mäenpää
puh. 040 344 7466

Varhaiskasvatustoimisto Nivala
Kalliontie 15, 85500 Nivala
ma- to klo 9–11.15 ja 12–15
pe klo 9–11.15 ja 12–14

Lomakkeet

Lomakkeet löytyvät Nivalan kaupungin www-sivuilta "Kaupunki ja hallinto" -> Lomakkeet

 

Kotihoidon tuki, joustava ja osittainen hoitoraha

Tietoja kotihoidon tuesta, joustavasta ja osittaisesta hoitorahasta löytyy Kelan sivuilta.

Linkit

Kotihoidon tuki (Kela)
Joustava hoitoraha (Kela)
Osittainen hoitovapaa ja -raha (Kela)

03.12.2021
Kokoontumisrajoitukset tiukentuvat Nivalassa pe 3.12.2021 klo 14:30
02.12.2021
Koronatilanne vaikeutuu – rajoituksia kiristetään  
29.11.2021
Jokilaaksojen jätelautakunta on kokouksessaan 25.11.2021 § 3 hyväksynyt toimialueellaan noudatettavan jätemaksutaksan sekä määrännyt sen
29.11.2021
Syksyn kouluterveyskyselyn tulokset ovat valmistuneet ja niistä on koottu yhteenvetoa.   Aineisto
23.11.2021
Nivalan kaupungintalo on suljettuna ajalla 23.12.2021-9.1.2022 
22.11.2021
Kokoontumisia rajoitetaan Nivalassa AVI:n ohjeistuksen mukaisesti ma 22.11.2021 klo 8:30
18.11.2021
Voit lukea lehden täältä: https://pub.kosila.fi/n
26.10.2021
Ruojantien liikenne katkaistaan välillä Kalliontie - Vesitien risteys Kalliontien rakennustöiden takia 28.10 - 31.12.2021 väliseksi ajaks
20.08.2021
Nivalan kaupunki tiedottaa Niva-Kaijan koulu etäopetukseen