Kyläojan uimaranta varotoimena käyttökieltoon

Liikuntakeskus tiedottaa:

Pidisjärvellä oleva Kyläojan uimaranta on toistaiseksi käyttökiellossa ja uiminen on kielletty!

Uimaranta avataan kunnes voimme olla varmoja uimarannan uimaveden laadusta.

Liikuntasihteeri tiedottaa asiasta lisää kun saa vesinäytteen tulokset. Uimaranta voidaan ottaa käyttöön kun alue täyttää uimarannalle ja uimavedelle edellytetyt vaatimukset.

Avainsanat