Varhaiskasvatuslain mukainen muistutus

Varhaiskasvatuslain mukainen muistutus 

 

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä varhaiskasvatuksen henkilökuntaan tai tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön johtajaan tai varhaiskasvatusjohtajaan. Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa selviä keskustelemalla, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus (Varhaiskasvatuslaki 54§) toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle tai varhaiskasvatusjohtajalle.  

 

Muistutuksen tekeminen 

 

  1.  Asiakas laatii muistutuksen lomakkeella varhaiskasvatuslain mukainen muistutus. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä. 
  2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi. 
  3. Muistutus osoitetaan Nivalan kaupungille.  
  4. Asiakas palauttaa täytetyn lomakkeen osoitteeseen: Nivalan kaupunki, Kirjaamo, PL 10, Kalliontie 15, 85501 Nivala. Tietosuojan vuoksi emme suosittele sähköpostin käyttöä. 
  5. Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle. 

 

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut.

Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Mikäli muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle.