Kulttuuripalvelut

Nivalan kaupungin kulttuuripalvelut toteuttavat sekä yksilöä että yhteisöä vahvistavaa toimintaa kulttuurin ja taiteen keinoin. Tavoitteena on tarjota nivalalaisten arkeen taiteellisia elämyksiä, yhteisöllisyyden kokemuksia ja näiden kautta mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Järjestettävillä toiminnoilla ja tapahtumilla lisätään kaupungin näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta. Kulttuuripalvelut tuottaa monipuolista kulttuuritarjontaa eri ikäryhmille läpi vuoden yksin sekä yhdessä kaupungin eri toimialojen, kaupunkikonsernin muiden toimijoiden, Nivalan seurakunnan, kolmannen sektorin, yrittäjien ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa. 

 

KULTTUURIMATKAILUSTA HYVINVOINTIA -hanke, 01.04.2022 - 30.09.2024

Hankkeessa edistetään Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kempeleen, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjärven, Sievin ja Ylivieskan kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden markkinakelpoisuutta ja -potentiaalia. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä ja verkostoitumista, käynnistää kulttuuritoimijoiden yhteistä innovaatiotoimintaa, tehdä yhteistyötä alueellisten kulttuuritavoitteiden saavuttamiseksi mm. OULU 2026 ja muiden hankkeiden ja ohjelmien kanssa. Hankkeessa kehitetään valmiuksia ja aktivoidaan kulttuuritoimijoita, kuntia, ja yrityksiä yhteistyöhön kulttuuripalveluissa sekä kehitetään uusia toimintamalleja kuntien, kulttuuritoimijoiden ja yritysten väliseen toimintaan sekä laaditaan kulttuurisuunnitelmia. Hankkeessa edistetään kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden markkinakelpoisuutta ja pilotoidaan yleishyödyllisten kulttuuripalveluiden digitalisointia saavutettavuuden parantamiseksi ja käytetään palvelumuotoilua tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Hanke edistää välillisesti kulttuurialan yritystoiminnan mahdollisuuksia ja vahvistaa kuntien matkailunäkyvyyttä. Kulttuuritoiminnan vaikuttavuus lisääntyy hankkeen myötä. Hanke elävöittää maaseutua tuomalla kulttuurikohteet paremmin esille ja tekemällä yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa. 

Kysy lisää hankkeesta kulttuurituottaja Eija Kaarlelalta.

Asiointi

 

Kulttuurituottaja

Eija Kaarlela

040 344 7272

 

Vs. kulttuurituottaja 1.9.-31.12.2022

Jutta Ojala
040 344 7318