Hyvinvointipalvelut 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Terveyden edistämisen toimia tehdään kaikkialla: julkisissa palveluissa (mm. neuvola, varhaiskasvatus, koulut, liikunta- kirjasto- ja kulttuuripalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyyspalvelut), työpaikoilla, järjestöissä, ihmissuhteissa, perheissä ja jokaisen henkilökohtaisen elämän ja valintojen kautta. Hyvinvointi ja terveys ovat kuntaorganisaatiossa yhteydessä muun muassa koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, yhdyskunta-suunnitteluun ja liikennejärjestelyihin. 

 

Hyvinvointipalvelujen tehtäviin kuuluvat: 

  • hyvinvointikertomuksen valmistelu 
  • yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin (järjestöt, yhdistykset, kyläyhteisöt) kanssa 
  • vanhus- ja vammaisneuvoston, kyläneuvoston sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kehittäminen 
  • tehtäväalueen hankkeiden suunnittelu, toteutus ja koordinointi 
  • ehkäisevä päihdetyö 
  • järjestöjen ja kylien toiminnan aktivointi 
  • maahanmuuttajien kotouttaminen

Hyvinvointipalveluissa tehdään terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä yhteistyössä oman toimialan, kaupungin sekä alueen/maakunnan muiden toimijoiden sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Tavoitteena on kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. 

  

Hyvinvointikertomus 

Nivalan laaja hyvinvointikertomus 2021–2024 hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.5.2021. 

Laaja hyvinvointikertomus sisältää katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin väestöryhmittäin, arvion toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja hyvinvointipolitiikasta kunnassa sekä suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä. Laaja hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa ja sitä käytetään hyvinvointijohtamisen, strategiatyön, talouden ja toiminnan suunnittelun, arvioinnin sekä raportoinnin työvälineenä. Hyvinvointikertomus sisältää hyvinvointisuunnitelman, jonka toimenpiteiden toteuttaminen arvioidaan ja päätetään syksyisin talousresurssien puitteista. Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain hyvinvointiraportissa. 

 

Nivalan kaupungin hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet vuosille 2021-2024:

 

       

IKÄIHMISTEN RAVITSEMUSPORTAALI