Hankkeet

Nivalan kaupunki on mukana useassa hankkeessa, jotka tuovat Nivalaan positiivista kehitystä ja tukevat kaupungin strategiaa. Hyvällä hanketyöllä saadaan Nivalaan uusia investointeja ja toimintatapoja sekä rakennetaan merkityksellisiä yhteistyöverkostoja. 

 

Hankkeet Nivalassa

Alueelliset maaseutupalvelut

Kalajokivarren pengerryspumppaamoiden sovellettavuus vesiensuojeluun

 

Toteutusaika

27.11.2021- 31.10.2024 

Rahoittaja

Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen ja Vesiensuojelun tehostamisohjelma
Rahoituksen myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 233 000 €
Valtionavustus 160 770 €
 

Hankkeen kuvaus

Hanke kohdistuu Kalajoen keskiosaan, missä joen vedenpintaa on nostettu ja jokivarret pengerretty vesivoimarakentamisen ja tulvasuojelun vuoksi siten, että penkereiden takaiset laajojen peltoalueiden kuivatusvedet joudutaan pääosin pumppaamaan Kalajokeen. Aiemmin tehdyn esiselvityksen perusteella pengerryspumppaamoja voidaan hyödyntää kuivatusvesien käsittelyssä ja siten Kalajokeen ja Perämereen päätyvän kuormituksen pienentämisessä. Hankkeeseen liittyvien pilotointien ja niiden seurantojen myötä etsitään käyttökelpoisia tekniikoita kuivatusvesien sisältävän ravinnekuorman ja myös mahdollisen happamuusongelman pienentämiseksi.  

Hankkeen hallinnoija

Ylivieskan kaupunki
 

Osatoteuttaja

Nivalan kaupunki
 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Nivalan kaupungin yhteyshenkilö
Hannu Tölli 
maaseutujohtaja
hannu.tolliatnivala.fi
p. 040 3447 255
 

Hyvinvoinnin toimiala

Harrastamisen malli Nivalassa 2023–2024

Toteutusaika

Lukuvuosi 2023–2024 

Rahoittaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 243 252 €
Avustus 122 000 €

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tarjota peruskoulun 1-9 luokkien oppilaille mieluinen ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen mallin toiminnalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ennaltaehkäisemään syrjäytymistä. 
Harrastamisen Nivalan mallin kerhotoimintaa on ollut tarjolla Nivalan jokaisella alakoululla sekä yläkoululla. Harrastuksia järjestetään koulupäivän jälkeen. 

Lisätietoa hankkeen sivuilta

Harrastamisen Nivalan malli -sivu
 

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki
 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Timo Alatalo
Hyvinvointijohtaja 
timo.alataloatnivala.fi
p. 040 3447 323

Hanna-Leena Kangas
Harrastekoordinaattori 
hanna-leena.kangasatnivala.fi
p. 044 445 7416
 

HOP Hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä

Toteutusaika

1.5.2023-31.10.2025 

Rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
ESR+ 

Budjetti

Hankebudjetti 720 484 € 
Avustus 576 388 € 

Hankkeen kuvaus

Tavoitteena on edistää perheiden, nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä taloudellista hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä vahvistamalla paikallista yhteistyötä ja ammattilaisten sekä eri toimijoiden osaamista lisäämällä. 

Ryhmähankkeen päätoteuttaja

Diakonia-ammattikorkeakoulu  

Muut hanketoteuttajat

Oulun ammattikorkeakoulu ja Vaalan kunta 

Yhteistyökumppanit

Nivalan kaupunki, Iin kunta, Pudasjärven kaupunki kunta 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Maire Vuoti 
projektipäällikkö (Diak) 
maire.vuotiatdiak.fi 
p. 050 308 2291 

Nivalan kaupungin yhteyshenkilö 
Timo Alatalo 
Hyvinvointijohtaja 
timo.alataloatnivala.fi 

Hankkeen nettisivut: HOP – hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä (diak.fi) 
 

Hyvinvointia maahanmuuttajaperheille

Toteutusaika

1.1.2024-31.12.2025

Rahoittaja

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (asetus EU 2021/1147)
Sisäministeriö 

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 260 239 €
Avustus 234 215 € 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen päämääränä Nivalan, Alavieskan, Haapajärven, Ylivieskan ja Sievin kuntien alueelle tulleiden ja tulevien maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen edistäminen. Hankkeen seurauksena alueelle muodostuu vahva maahanmuuttajaverkosto ja pysyvät rakenteet maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen edistämiseen. 

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki

Yhteistyökumppanit

Nivalan, Alavieskan, Haapajärven, Ylivieskan ja Sievin kunnat.

Lisätietoja hankkeesta antaa

Virpi Ruotsalainen 
Projektipäällikkö 
virpi.ruotsalainenatnivala.fi 
p. 040 3447 326 

Kateryna Brytiuk 
Hanketyöntekijä 
kateryna.brytiukatnivala.fi 
p. 040 3447 212 
 

Kirjaston palveluista ja lukuharrastuksesta tukea yläkoululaisten opiskeluun ja hyvinvointiin

 

Toteutusaika

1.4.2024-30.6.2025

Rahoittaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 25 000 €
Avustus 20 000 €
 

Hankkeen kuvaus

Haluamme hankkeella edistää/tukea yläkouluikäisten nuorten huolestuttavan vähäistä lukuharrastusta. Lukutaidon kehittäminen edistää oppimista ja osallisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Toiminnan pääpainona on 13–16 vuotiaat yläkoululaiset, joita on vuosittain noin 540. Pyrimme rohkaisemaan nuoria kirjastopalvelujen käyttämiseen osana opiskelua.

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki
 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Päivi Holsti 
kirjastotoimen johtaja
paivi.holstiatnivala.fi 
p. 040 344 7346 

 

KUMA – kulttuurimatkailusta hyvinvointia

Toteutusaika

1.4.2022-30.9.2024 

Rahoittaja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Rahoituksen myöntänyt ELY-keskus

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 217 201 €
Avustus 217 201 €

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa edistetään Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kempeleen, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjärven, Sievin ja Ylivieskan kulttuurimatkailutuotteiden ja palveluiden markkinakelpoisuutta ja -potentiaalia. Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä ja verkostoitumista, käynnistää kulttuuritoimijoiden yhteistä innovaatiotoimintaa, tehdä yhteistyötä alueellisten kulttuuritavoitteiden saavuttamiseksi mm. OULU 2026 ja muiden hankkeiden ja ohjelmien kanssa. Hankkeessa kehitetään valmiuksia ja aktivoidaan kulttuuritoimijoita, kuntia, ja yrityksiä yhteistyöhön kulttuuripalveluissa sekä kehitetään uusia toimintamalleja kuntien, kulttuuritoimijoiden ja yritysten väliseen toimintaan sekä laaditaan kulttuurisuunnitelmia.

Hankkeen hallinnoija

Kalajoen kaupunki

Yhteistyökumppanit

Nivalan, Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kempeleen, Oulaisten, Pyhäjärven, Sievin ja Ylivieskan kunnat

Lisätietoja hankkeesta antaa

Merja Nevalainen
Projektipäällikkö 
merja.nevalainenatkalajoki.fi
p. 040 1878 609

Leiritoimintaa Nivalassa 2023–2024

Toteutusaika

1.6.2023-31.5.2024 

Rahoittaja

Valtionavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan
Rahoituksen myöntänyt Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 14 083 €
Avustus 7 000 € 

Hankkeen kuvaus

Tavoitteena on tukea kodin kasvatustyötä, tukea lapsen ja nuoren tunne-elämän kehitystä, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä, edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua turvalliseen ohjattuun ja virkistävään toimintaan. Hankkeessa nuorille järjestetään kolme leiriä: Kesäleiri 2023, Taideleiri 2023 ja Hiihtolomaleiri 2024. 

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki

Lisätietoja hankkeesta antaa

Eveliina Mustola 
Nuoriso-ohjaaja 
eveliina.mustolaatnivala.fi 
p. 040 3447 315 

Liikettä Nivalaan!

Toteutusaika

1.4.-31.12.2024

Rahoittaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 50 661 € 
Valtionavustus 25 000 € 
 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää perheiden liikkumista, terveellisiä elämäntapoja sekä kaventaa terveyseroja Nivalassa. Hankkeessa aktivoidaan vähän liikkuvia nivalalaisia perheitä lisäämään fyysistä aktiivisuutta. Hankkeen aikana järjestetään Nivalassa matalan kynnyksen perheliikuntatapahtumia ja -kerhoja. Lisäksi tavoitteena saada ajanvarauksella sekä lähetteellä toimiva perheliikuntaneuvonnan palvelu, jossa tarjotaan yksilöllistä liikuntaneuvontaa koko perheelle.

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki

Yhteistyökumppanit

POHDE, Nivalan liikuntakeskus, MLL, Nivalan seurakunta 
 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Laura Stenroth
Liikuntaneuvoja
laura.stenrothatnivala.fi
p. 040 3447 277
 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

CLIL-opetuksella ja robotiikalla eväitä tulevaisuuden työelämään

Toteutusaika

1.10.2023-27.2.2025  

Rahoittaja

ERASMUS+ 
Opetushallitus 

Budjetti

Avustus 16 596 € 

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kaksi opettajaa osallistuu täydennyskursseille ulkomailla ja kaksi opettajaa job shadowing -toimintaan Italiassa sekä seitsemän oppilasta vierailee espanjalaisessa koulussa. 

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Elina Jussila 
Rehtori, Järvikylän koulu 
elina.jussilaatedu.nivala.fi 
p. 0400 157 078 

Fit for Life

Toteutusaika

1.9.2023-28.2.2025  

Rahoittaja

ERASMUS+ 
Opetushallitus 

Budjetti

Avustus 54 730 € 

Hankkeen kuvaus

Hyvinvointiin ja digitaitoihin keskittyvä projekti, partnerit Espanjassa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa. Hankkeessa toteutetaan oppilasryhmien ja opettajien (job shadowing) liikkuvuuksia. 

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Anni Ahokangas 
englannin kielen lehtori 
anni.ahokangasatedu.nivala.fi 
p. 040 344 7600 

Nivalan koulujen kerhotyö 2023-2024

Toteutusaika

1.8.2023- 31.12.2024  

Rahoittaja

Opetushallitus 

Budjetti

Avustus 9 500 € 

Hankkeen kuvaus

Koulujen oma kerhotyö jatkuu Nivalan kouluilla. Kerhotyöllä tuetaan koulussa opittuja taitoja ja syvennetään tietoja lähtökohtana kunkin koulun ja oppilaiden tilanne. 

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Sivistysjohtaja 
p. 040 344 7311 

Uutta tukea lukioihin - Haapajärven ja Nivalan lukioiden oppimisen tuen yhteistyömalli

Toteutusaika

20.2.2024-31.5.2025

Rahoittaja

Opetushallitus

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 61 000 € 
Avustus 54 787 €

Hankkeen kuvaus

Päämääränä on oppimisen tuen ja uusien toimintamallien kehittäminen kahden lukion yhteistyönä. Hankkeen avulla vahvistetaan entisestään tiivistä yhteistyötä kahden pienen lukion kesken ja haetaan uusia tapoja monipuolistaa opiskelijoiden oppimisen tukea arjen koulutyössä.

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki

Yhteistyökumppanit

Haapajärven kaupunki

Lisätietoja hankkeesta antaa

Juha Maijala
Lukion rehtori
juha.h.maijalaatnivala.fi
p. 040 344 7392

Tekninen toimiala

Erkkisjärven ja Sarjanojan kunnostushanke

Toteutusaika

1.1.-15.11.2024  

Rahoittaja

Pohjois-Pohjanmanaa ELY-keskus
Vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamisen avustus


Vattenfall Oy 

Budjetti

Hankebudjetti 61 000 €
Avustus 42700 €

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa parannetaan Erkkisjärven ja Sarjaojan veden laatua rakentamalla valuma-alueelle vesiensuojelurakenteita mm. kosteikkoja. 

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki 

Yhteistyökumppanit

Erkkisjärvi-yhdistys ry 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Miia Leipälä 
Hankekoordinaattori 
miia.leipalaatnivala.fi 
p. 040 344 7204 

Kestävän pimeän kumppanuudet

Euroopan unionin osarahoittama -logo

Toteutusaika

1.2.2024-31.12.2026

Rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 411 164 €
Avustus 328 930 €
 

Hankkeen kuvaus

Tavoitteena on kehittää ja pilotoida erilaisiin kaupunkiympäristöihin soveltuvia hallitun pimeän ja sitä täydentävän valaistuksen suunnittelun ja toteutuksen ratkaisumalleja, jotka pienentävät radikaalisti valaistuksen energiankulutusta kaupunkiympäristöjen ylivalaisua vähentämällä.

Hankkeen hallinnoija

Oulun Yliopisto
 

Yhteistyökumppanit

Nivalan kaupunki, Oulun kaupunki, Kuusamon kaupunki, Iin kunta, Greenled Oy, Ledil Oy 
 

Hankkeen oma sivusto

https://www.oulu.fi/fi/projektit/kestavan-pimean-kumppanuudet 
 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Henrika Pihlajaniemi
TkT, Arkkitehti SAFA
Apulaisprofessori, Kestävä arkkitehtuuri
Henrika.Pihlajaniemiatoulu.fi
p. 040 708 9865

Juho Rautio 
kuntatekniikan päällikkö 
juho.rautioatnivala.fi 
p. 040 344 7286 

 

Liikettä ja luontoa Pirttirannan päiväkodin pihalle

Toteutusaika

1.1.-31.12.2024  

Rahoittaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Päiväkotipihojen liikunnallistamisen avustus 

Budjetti

Hankebudjetti 62 607 €
Avustus 18 000 €

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa toteutetaan Pirttirannan päiväkodin pihalle uusia leikki- ja liikuntamahdollisuuksia sekä lisätään luontoelementtejä kuten pensaita ja kiviä päiväkodin pihalle. 

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Aki Karppinen 
Rakennuttajainsinööri 
aki.karppinenatnivala.fi 
p. 040 344 7283 

Linnustajantie kevyen liikenteen väylä

Toteutusaika

1.1.2024-31.10.2025  

Rahoittaja

Traficom 
Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma 

Budjetti

Hankebudjetti 162 362 € 
Avustus 81 181 € 

Hankkeen kuvaus

Uuden kevyen liikenteenväylän rakentaminen Linnustajantielle välille Vapaudentie - Pidisjärventie. Tavoitteena on parantaa Sarpannan alueen pyöräily- ja kävelyreitistöä sekä kehittää Linnustajantien liikenneturvallisuutta. Linnustajantien kevyenliikenteen väylän myötä saadaan kevyenliikenteenkehä Linnustajantien pohjoispuolella olevan korttelin ympäri. Korttelissa on paljon asuintaloja sekä palveluasumiskiinteistöjä. 

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Juho Rautio 
Kuntatekniikan päällikkö 
juho.rautioatnivala.fi 
p. 040 344 7286 

Nivalan kaupunkivesien hallinta haltuun

Toteutusaika

1.1.2024-15.6.2025  

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY-keskus myöntänyt rahoituksen Kaupunkien vesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen avustuksella (hallintasuunnitelmat) 
Ympäristöministeriö on rahoittanut hankkeen 

Budjetti

Hankebudjetti 105 015 € 
Avustus 84 012 € 

Hankkeen kuvaus

Nivalan kaupunkivesien hallinta haltuun -hankkeen tavoitteena on parantaa vesistöjen suojelua sekä vähentää haitta-aineiden kulkeutumista luontoon. Tällä hetkellä Nivalan kaupungilla ei ole selkeää kaupunkivesien hallintasuunnitelmaa tulevaisuutta varten. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda kokonaisvaltainen kaupunkivesien hallintasuunnitelma, johon kirjataan niin olemassa oleva tieto kuin tulevaisuuden ohjeistukset sekä yhteistyömalli organisaatiossa. Yhteistyömallin tarkoituksena on sopia kaupunkikonsernin sisäiset vastuut ja sopia viestintämenetelmät. Yhteistyön halutaan ulottuvan uusien kaava-alueiden kaavoituksesta ja suunnittelusta läpi huoltoon ja ylläpitoon parhaita käytänteitä hyödyntäen. 

Hulevedet tuovat jätevedenpuhdistamolle liikakuormitusta, jolloin puhdistamon ylivuodonriski kasvaa. Ilmastonmuutos aiheuttaa lisääntyviä sateita, jolloin myös hulevesien määrä kasvaa ja niiden hallinnan merkitys korostuu. Hankkeen aikana kehitellään menetelmä, jonka avulla sekaviemäröinnin liitännät tullaan löytämään hulevesi- ja jätevesiviemäriverkostoista. Menetelmä tulee olemaan kopioitava, joten sitä pystytään hyödyntämään valtakunnallisesti. 
 

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki 

Yhteistyökumppanit

Nivalan Vesihuolto Oy 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Riikka Gummerus 
Projektipäällikkö 
riikka.gummerusatnivala.fi 
p. 040 344 7288 

Nivalan teollisuuskylän bio- ja kiertotalousalue

Toteutusaika

3.5.-31.12.2024

Rahoittaja

Ympäristöministeriö

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 69 800 €
Valtionavustus 48 860 € 
 

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa toteutetaan Kurunpuhdon asemakaavan jatkeelle Nivalan teollisuuskylän bio- ja kiertotalousalueen kaavoitusta sekä siihen liittyviä selvityksiä.

Hankkeen hallinnoija

Nivalan kaupunki

Lisätietoja hankkeesta antaa

Juha Peltomaa 
maankäyttöpäällikkö 
juha.peltomaaatnivala.fi 
p. 040 3447 285
 

Saavutettavampi Kurunpuhto
Euroopan unionin osarahoittama -logo

Toteutusaika

1.6.2023-31.12.2025 

Rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto
Rahoituksen myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 1 259 085 €
Valtionavustus 503 634 € 

Hankkeen kuvaus

Saavutettavampi Kurunpuhto -hankkeessa rakennetaan Kurunpuhdon kaava-alueen tiet Kuparitie, Terästie ja Puttausväylä, joiden yhteispituus on n. 1,7 km. Teiden rakentamisen myötä alueelle tulee saavutettavaksi 29 uutta kaavoitettua yritystonttia. 
Uusien teiden rakentaminen tulee helpottamaan yritysten päätöstä sijoittaa liiketoimintaansa Nivalaan. Hankkeella on pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia Nivalan kaupungin ja lähialueen elinkeinoelämälle. Yritysten kehittymisen ja uusien yritysten sijoittumisen kautta Nivalaan syntyy uusia työpaikkoja, jotka tuovat Nivalaan sekä lähikuntiin uusia asukkaita. 

Hankkeen oma sivusto

Saavutettavampi Kurupuhto -sivu

Lisätietoja hankkeesta antaa

Juho Rautio 
Kuntatekniikan päällikkö 
juho.rautioatnivala.fi 
p. 040 3447 286 

Miia Leipälä 
Hankekoordinaattori 
miia.leipalaatnivala.fi 
p. 040 3447 204 

Vt 27 Asematien parantaminen Nivalassa
Euroopan unionin osarahoittama -logo

Toteutusaika

1.9.2022-31.12.2024

Rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti 1 189 650 €
Avustus Avustus 594 825 €  

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa lisätään liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta Valtatien 27 ja Asematien liittymään rakennettavilla uusilla liikennevaloilla. Hankkeessa rakennetaan myös kääntymiskaistoja ja uusitaan risteysalueen nykyiset linja-autopysäkit ja tievalaistus. Ajoradat erotetaan toisistaan korotetulla ja kivetyllä keskialueella.

Hankkeen hallinnoija

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Yhteistyökumppanit

Nivalan kaupunki

Hankkeen oma sivusto

https://vayla.fi/asematien-liittyman-parantaminen-nivala

Lisätietoja hankkeesta antaa

Juha Typpö
projektipäällikkö (ELY-keskus)
etunimi.sukunimiately-keskus.fi
p. 0295 038 028

Ville Repo
tekninen johtaja
etunimi.sukunimiatnivala.fi
p. 040 344 7301

Yleishallinnon toimiala

Järjestelmät palvelemaan ihmisiä

Toteutusaika

1.9.2022-31.10.2024  

Rahoittaja

Valtiovarainministeriö digikannustin  

Budjetti

Hankebudjetti 663 020 € 
Avustus 563 567 € 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa yhteistyössä ohjeet ja toimintamallit laadukkaiden tietoaineistojen tuottamiseen. Lisäksi organisaatiot koulutetaan tuottamaan yhdenmukaisia ja monipuolisesti hyödynnettäviä tietoaineistojen kuvauksia. 

Hankkeen hallinnoija

Raahen kaupunki 

Yhteistyökumppanit

Nivalan kaupunki, Alavieskan kunta, Kalajoen kaupunki, Kempeleen kunta, Kärsämäen kunta, Limingan kunta, Lumijoen kunta, Muhoksen kunta, Oulaisten kaupunki, Raahen kaupunki, Reisjärven kunta, Siikajoen kunta, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Joki ICT Oy 

Lisätietoja hankkeesta antaa

Arttu Kauppinen 
Hankepäällikkö 
arttu.kauppinenatraahe.fi 

Jari Ojala 
Tietohallintopäällikkö 
jari.ojalaatnivala.fi 
p. 040 3447 226