Tontit

 

Pirttirannan uusi kaava-alue

Pirttirannan asemakaava on hyväksytty ja lainvoimainen. Kaavassa alueelle muodostui yhteensä 27 uutta rakennuspaikkaa, joista 6 sijoittuu Vanhan Pirttirannantien varteen, loput 21 uusien rakennettavien katujen varsille. Alueen kunnallistekniikkaa aletaan rakentamaan hiihtoloman jälkeen. Katurakentaminen ajoittuu kesäkaudelle. Alueelle tulee kattava kunnallistekniikan verkosto. Sadevesi - ja jätevesiviemäri, vesijohto, sähkö, kaukolämpö ja valokuitu. Tavoitteena on, että tontit ovat rakentajien rakennettavissa viimeistään syyskuussa 2023. Tontit on varattavassa viikosta 11 alkaen. Varaus voimassa toukokuun loppuun. Tonteista muodostetaan valmiit kiinteistöt, joten rakentajat saavat kiinnityskelpoiset tontit. Tonteille kaupunki hankkii kuituliittymän rakentajalle korvauksetta. Tonteille tehdään vielä harvennushakkuu puistomaiseen muotoon ennen tonttien luovutusta, jos se aikataulujen puolesta onnistuuu.

Asemakaavakartta  

Tonttien koot ja rakennusoikeudet

Varaustilanne

Kaupungin tontit 

Nivalan kaupungilla on vapaana olevia tontteja asumiseen ja yritysten tarpeisiin. Asuntotarkoitukseen löytyy omakoti-, rivi- ja kerrostalotontteja. Omakotitalotontteja on vapaana Kydön ja Mäntylän asemakaava alueilla. Uutta tonttitarjontaa on kaavoitettu Pirttirannan alueelle.

Rivitalotontteja löytyy Pirttirannalta, Kydön alueelta ja Tarhin asemakaava-alueelta.

Kerrostalotontteja löytyy useita aivan keskeisimmiltä paikoilta, Meijerin ja Nokelan alueilta.

Kaupan tontteja myös löytyy ja lisää on kaavoitettu Tiilimaan alueelle, jossa muutaman hallin rakentaminen on jo alkanut. Alue sijoittuu vilkasliikenteisten valtateiden 27 ja 28 risteyksen tuntumaan. Tontteja on varattavissa sitä mukaa, kun tiestöä rakennetaan alueelle.

Kurunpuhdosta löytyy teollisuuden tarpeisiin yli 60 tonttia. Osa tiestöstä on valmiina ja lisää rakennetaan talousarvion määrärahan puitteissa.

 

Tontit ja toimitilat yritystoimintaa varten

 

Yksityisten tarjoamat tontit 

Nivalan kaupunki tarjoaa yksityisille kiinteistönomistajille kanavan, jolla voi markkinoida rakennuspaikkoja niin haja-asutusalueella kuin asemakaava-alueellakin. Kiinteistön omistaja saa lomakkeen täyttämällä ja palauttamalla se mittaustoimistoon myytävän tonttinsa esille kaupungin karttapalveluun. Lomakkeeseen voi liittää piirroksen/karttaotteen myytävästä kohteesta, jonka perusteella se sijoitetaan karttapalveluun oikeaan kohtaan. Kohteen esiintyminen kartalla ei välttämättä tarkoita, että tontille saa rakentaa. Tontin kelpoisuus rakennuspaikaksi ratkaistaan lopullisesti lupamenettelyllä. Asiaa voi tiedustella etukäteen myös rakennusvalvonnasta. Asemakaava-alueen tonteille saa rakennusluvan, jos hanke on kaavan mukainen. Tontteja voi tiedustella kiinteistön omistajilta, omistajatietoja saa rakennusvalvonnasta ja mittaustoimesta tiedustelemalla.

 

Puhelinasiointi 

 

Maankäyttöpäällikkö

Juha Peltomaa  
040 344 7285
juha.peltomaaatnivala.fi (juha[dot]peltomaa[at]nivala[dot]fi)

Hallintoasiantuntija

Raija Aksila 
040 344 7300
raija.aksilaatnivala.fi (raija[dot]aksila[at]nivala[dot]fi)

Hinnasto ja kartat 

Linkki tonttien karttapalveluun

Hinnasto vapaista omakotitalotonteista.

Lainhuudon hakeminen kaupan jälkeen

 

Kesäniityntien tontit 

Kaavakartta 

Maaperätutkimuskartta 

Maaperätutkimus 

Kairausdiagrammit 

 

Alueen esittelyt 

Video Kesäniityntien tonteista

Video Mielikintien tonteista

Video Tapiontien tonteista

Video Lupsunmutkan alueesta 

Video Nokelan kerrostaloalueesta

 

Kydön muut tontit 

Rakentamisohjeet Kytö 

 

Mäntylän alue

Rakentamisohjeet K625-630 
 

Yrityksille

Tontit ja toimitilat