Vaalit

PRESIDENTINVAALI 2024

Vaalipäivän sunnuntai 28.1.2024 vaalitoimitus

Nivalan kaupungissa on yksi äänestysalue, Nivalan äänestysalue (001).

 

Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite:

Nivalan kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala

Vaali toimitetaan kello 9–20 välisenä aikana

 

Yleinen ennakkoäänestys 17.–23.1.2024

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat: 1) Nivalan kaupungintalo, 2) kirjastoauto

 

1) Nivalan kaupungintalolla (Kalliontie 15, 85500 Nivala) voi äänestää ennakkoon jokaisena ennakkoäänestyspäivänä seuraavasti:

keskiviikko – perjantai 17. – 19.1.2024 klo 9–20

lauantai – sunnuntai 20. – 21.1.2024 klo 9–17

maanantai – tiistai 22. – 23.1.2024 klo 9–20

 

2) Ennakkoäänestyspaikkana toimii myös kirjastoauto, jonka reittiaikataulu pysähdyspaikkoineen ja -aikoineen on seuraava:

pe 19.1.2024 kello 10.30–11.30 Nivalan Lukio, Peltotie 2, 85500 Nivala

pe 19.1.2024 kello 12.00–13.30 Ahteen koulun piha, Pihlajatie 2, 85630 Nivala

pe 19.1.2024 kello 14.00–15.00 Malilan koulun piha, Maliskyläntie 1147, Nivala

pe 19.1.2024 kello 16.00–18.00 Nivalan liikuntakeskus Uikko, Kalliontie 59, 85500 Nivala

 

la 20.1.2024 kello 10.00–11.00 Järvikylän koulun piha, Antteroisenkuja 2 A, 85500 Nivala

la 20.1.2024 kello 11.30–12.30 Haikaran koulun piha, Välikyläntie 310 A, 85500 Nivala

la 20.1.2024 kello 13.00–14.00 Välikylän koulun piha, Koulunmäki 31 A, 85540 Nivala

la 20.1.2024 kello 14.30–15.30 Junttilan koulun piha, Mehtäläntie 42, 85500 Nivala

 

su 21.1.2024 kello 10.00–11.00 Erkkilän koulun piha, Erkkiläntie 132 A, 85500 Nivala

su 21.1.2024 kello 11.30–12.30 Aittolan koulun piha, Aittoperäntie 867 A, 85560 Nivala

su 21.1.2024 kello 13.00–14.00 Haapalan koulun piha, Haapaperäntie 173 A, 85500 Nivala

su 21.1.2024 kello 14.30–15.30 Karvoskylän koulun piha, Piimätie 9, 85580 Nivala

su 21.1.2024 kello 16.00–17.00 Koskenperän tanssilava, Järvikyläntie 1630, 85580 Nivala

 

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestys toimitetaan lisäksi seuraavissa laitoksissa: terveyskeskuksen vuodeosasto, Kotikeskus, Kestinpuiston palvelutalo ja Mattilan palvelutalo. Em. laitoksissa vaalit toimittaa kaupunginhallituksen valitsema vaalitoimikunta.

Laitoksessa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena ajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitoksissa äänestämisestä ilmoitetaan tarkemmin laitosten ilmoitustauluilla.

 

Kotiäänestys

Vaalilain (714/1998) 46 §:n 3 momentin mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omais-hoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestys tapahtuu klo 9–20 ennakkoäänestysaikana (17.-23.1.2024) äänestäjälle erikseen ilmoitettuna tarkempana aikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on puhelimitse tai kirjallisesti ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia otetaan vastaan numeroissa 040 344 7225 sekä 040 344 7300 tai kirjeitse osoitteeseen Nivalan kaupungin keskusvaalilautakunta, Kalliontie 15, 85500 Nivala.

 

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee esittää selvitys henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

 

Vaalimainospaikat

Presidentinvaalin ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 10.1.2024. Mainostaulut asetetaan torille.

 

Nivalassa 14.11.2023

NIVALAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Lisätietoa vaalit.fi -sivustolta.

 

Oikeusministeriön vaalisivu