Puhdistuspalvelut

PUHDISTUS- JA RUOKAPALVELUT SIIRTYVÄT 1.1.2023 ALKAEN

PPE-KÖÖKKI OY:LLE

Puhdistuspalvelut tarjoavat ylläpito- ja perussiivousta kaupungin virastoille ja laitoksille ympäristöä säästäen ja kiinteistön arvoa säilyttäen. Ylläpitosiivous on säännöllisesti päivittäin tai viikoittain tehtävää siivousta, jonka tavoitteena on säilyttää tilassa sovittu puhtaustaso. Perussiivous on harvemmin suoritettavaa siivousta, jossa poistetaan kiinnittynyt lika, jota ylläpitosiivouksen avulla ei ole saatu poistettua. 

Puhdistuspalveluiden pääasiallisena tavoitteena on luoda tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. 

PPE-Köökki yhteystiedot

Puhelinasiointi

6.2.2023 alkaen työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa

etunimi.sukunimiatppe-kookki.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ppe-kookki[dot]fi)

Puhtauspalvelun esihenkilö

Minna Hakula
040 6533 776

Puhtauspalvelun esihenkilö

Satu Harju
040 653 3988

Siivouskohteiden puhelinnumerot