Esiopetuspaikat

Esiopetusta järjestetään neljällä päiväkodilla sekä neljällä koululla.

Toimikaudella 2024-2025 esiopetusta järjestetään Pirttirannan, Peltopuiston, Knuutinpuhdon ja Nokelan päiväkodeissa sekä Haikaran ja Junttilan kouluilla niille oppilaille, joilla ei ole tarvetta täydentävään varhaiskasvatukseen. Kyösti Kallion koulun esiopetuksen pienryhmä on pidennetyn oppivelvollisuuden ja tuen oppilaille. (Opetuslautakunnan päätös 14.11.2023.)

 

 

Esiopetus päiväkodeissa

 
 

 

Pirttirannan päiväkoti    

 

Esiopetus kouluilla

Haikaran koulu                                 
 
Junttilan koulu                        
Malilan koulu