Osallistu ja vaikuta

Nivalassa on monia erilaisia tapoja vaikuttaa kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon. Tälle sivulle on koottu erilaisia kuntalaisen vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. 

  

Aloitteen tai lausunnon tekeminen 

Voit tehdä aloitteen kaupungille tai eduskunnalle

Kuntalaisten on myös mahdollista antaa lausuntoja kaupungin vireillä olevista suunnitelmista tai eduskunnan valmistelemista asioista Nuorille on myös oma sähköinen aloitekanava, joka ollaan ottamassa Nivalassa käyttöön. 

Aloitteen voi toimittaa kaupungille sähköisesti, kirjeitse tai henkilökohtaisesti. 

  

Esityslistat ja pöytäkirjat  

Seuraa kaupungin toimielinten käsittelyyn tulevia asioita esityslistoista ja pöytäkirjoista.

  

Ilmoitustaulu 

Kaupungin viralliselta ilmoitustaululta löydät lakisääteiset valtion viranomaisten kuulutukset, kunnalliset tiedonannot ja yksityisten ilmoituksia. 

  

Järjestöt ja yhdistykset 

Osallistu Nivalassa toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaan

  

Kansalaisfoorumit ja kuntalaisfoorumit: 

Nuorisovaltuusto

Lasten parlamentti

Vanhus- ja vammaisneuvosto  

Nivalassa toimii erilaisia nimettyjä kuntalaisfoorumeita. Lisäksi järjestetään säännöllisesti kaikille avoimia kansalaisfoorumitilaisuuksia. 

  

Muutoksenhaku päätöksiin 

Kunnan jäsenellä tai asianosaisella eli sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, on yleensä oikeus hakea muutosta kunnallishallinnossa tehtyihin päätöksiin.  Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen ja asianosaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. 

  

Ota yhteyttä suoraan päättäjiin tai viranhaltijoihin 

  

Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista. Tavoitteena on syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia. Nivalan osallistuvan budjetoinnin eli NOSBUn ensimmäinen kokeilu tehtiin 2023 keväällä.

Yhteystiedot 

Puh. 040 344 7211  

Fax. (08) 440 154 (koulutoimisto) 

Postiosoite: PL 10, 85501 NIVALA 

Käyntiosoite: Kalliontie 15, 85500 NIVALA 

Nivalan kaupungin virallinen sähköpostiosoite: kirjaamoatnivala.fi 

Kaupungintalon aukioloajat: 

Ma - to klo 9.00 - 15.00 ja pe klo 9.00-14.00 

Puhelinvaihde:  

Ma - pe klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 14.00 

Shköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimiatnivala.fi

 

Palautteen antaminen 

Kunta-Akkunan sähköisen palautejärjestelmän kautta voit antaa palautetta kaupungin palveluista, toiminnasta, päätöksenteosta ja www-sivuista. 

  

Turvakanava.fi

Ilmoita turvallisuuspoikkeamasta kaupungissa. 

Vaalit 

Äänestä vaaleissa tai asetu ehdokkaaksi