Aurausavustukset haettavana

Nivalan kaupunki julistaa haettavaksi edellisen talven (2022-2023) yksityisteiden aurausavustukset. Avustus koskee teitä, jotka ovat yli 50 m pitkiä pysyvän asutuksen pääsyteitä ja joita tiekunnat ovat auranneet itse ( Aurauksesta syntynyt kustannuksia?). Hakemus­kaa­vak­keita on saata­vis­sa kaupungintalon neuvonnasta ja internetistä osoitteessa http://www.nivala.fi. Hakuaika on 2.11 – 17.11.2023. Hake­muk­set on pa­lautet­tava osoitteel­la: Nivalan kau­punki, tek­ni­nen osas­to, Kalliontie 15, 85500  Nivala ja kuoreen mer­kintä "au­rausavustuk­set"

Lomake

Avainsanat