Kouluterveyskysely osoittaa valtaosan lapsista ja nuorista voivan hyvin

Keväällä tehty kouluterveyskysely on tuonut esiin merkittäviä tuloksia koskien myös nivalalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia sekä koulunkäyntiin liittyviä tekijöitä. Kyselyyn vastanneiden lasten ja nuorten enemmistö voi hyvin, mutta siitä huolimatta on havaittavissa huolestuttavia trendejä, joita tulee ottaa vakavasti. Kouluterveyskyselyn tulokset tarjoavat kattavan kuvan lasten ja nuorten hyvinvoinnista, elämäntavoista ja koulunkäynnistä.

 

Kyselyn keskeiset havainnot:

Suurin osa Nivalan lapsista ja nuorista kokee voivansa hyvin. Tämä on rohkaiseva merkki ja osoittaa, että moni asia toimii hyvin.

Opiskeluhuolto toimii pääsääntöisesti hyvin. Kyselyn mukaan opiskeluhuollon palveluja käytetään laajalti ja ne ovat pääsääntöisesti hyvin saatavilla. Tämä on tärkeä resurssi lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.

Lapsilla on harrastuksia ja ystäviä. Lähes jokaisella lapsella ja nuorella on ainakin yksi viikoittainen harrastus, ja heillä on myös läheisiä ystäviä. Koulukiusaamista esiintyy keskimäärin vähän.

Elintavoissa on parantamisen varaa. Kyselyn mukaan on edelleen parannettavaa lasten ja nuorten elintavoissa, erityisesti hampaiden harjauksessa. Päihteiden käyttö on vähentynyt muiden paitsi tupakka- ja nikotiinituotteiden osalta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnissa on myös haasteita. Lapsien ja nuorten tyytyväisyys elämäänsä on laskenut edellisestä kyselystä. Nuorten ahdistuneisuus ja koulu-uupumus ovat yleistyneet, ja kouluinnostus on kadonnut yhä useammalta. Koulun ja opettajien tuki voivat auttaa näissä tilanteissa, mutta myös kotona tehdyillä panoksilla on suuri merkitys.

 

Nivalan kouluterveyskyselyn tulosten valossa on ilahduttavaa nähdä, että suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin ja nauttii positiivisesta ympäristöstä. Kuitenkin on selvää, että tarvitaan lisätoimia niiden lasten ja nuorten auttamiseksi, jotka kokevat koulu-uupumusta ja ahdistusta.

Nivalan kaupunki jatkaa yhteistyötä koulujen, vanhempien ja muiden kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Meidän kaikkien vastuulla on luoda turvallinen ja kannustava ympäristö, jossa jokainen lapsi ja nuori voi menestyä. 

 

Kouluterveyskyselyn yhteenveto löytyy allaolevasta liitetiedostosta.

Avainsanat