Kouluun ilmoittautuminen lv 2024-2025

Kouluun ilmoittautuminen lv 2024-2025

Koulunsa aloittavien oppilaiden huoltajat saavat postitse oppilasilmoituksen sekä ohjeet ja käyttäjätunnukset Wilmaan.

Uudet oppilaat ilmoitetaan peruskoulun ensimmäiselle luokalle korjaamalla ja täydentämällä postissa tullut oppilasilmoitus tai ilmoittamalla Internetissä Wilman kautta.

Wilman kautta voi ilmoittautua 19. - 31.1.2024 välisenä aikana. Postitse tullut oppilasilmoitus palautetaan 31.1.2024 klo 15:00 mennessä koulutoimistoon, joko postitse tai kaupungintalon postilaatikkoon etuovella. Jos oppilas on ilmoitettu Wilman kautta, oppilasilmoitusta ei tarvitse palauttaa. Kukin koulu järjestää erikseen kouluun tutustumispäivän myöhemmin keväällä.

Muille kuin 1. luokalle pyrkivillä tulee olla todistus vastaavan oppimäärän suorittamisesta. Koulun 1. luokalle ilmoitetaan kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta täyttävät lapset (syntymävuosi 2017), jotka eivät jo saa vastaavaa opetusta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, on pidennetty oppivelvollisuus alkanut jo aiemmin.

Lapselle on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Huoltaja vastaa itse lausuntojen hankkimisesta. Nämä hakemukset liitteineen tulee toimittaa postitse koulutoimistoon tai kaupungintalon postilaatikkoon etuovelle 31.1.2024 klo 15:00 mennessä.

Ilmoittautuminen aamu-/iltapäivätoimintaan

Aamu- / iltapäivätoimintaan voi ilmoittautua palauttamalla ilmoittautumislomake postitse koulutoimistoon tai kaupungintalon postilaatikkoon etuovella 26.4.2024 klo 14:00 mennessä.

Koulukuljetukset lukuvuodelle 2024-2025

Koulukuljetushakemukset liitteineen on palautettava koulutoimistoon viimeistään 31.3.2024 klo 15:00 mennessä. Mikäli huoltaja ilmoittaa koulutulokkaan Wilman kautta, tulee koulukuljetusta varten ehdottomasti täyttää kohta koulumatkatiedot. Tällöin erillistä koulukuljetushakemusta ei tarvitse palauttaa.

Kaikki muut vuosittain uusittavat koulukuljetushakemukset liitteineen on palautettava koulutoimistoon postitse tai kaupungintalon postilaatikkoon etuovella viimeistään 31.3.2024 klo 15:00 mennessä. Matkan pituuden perusteella aiemmin tehtyä hakemusta ei tarvitse uusia.

Hakemus-/ ilmoittautumislomakkeet osoitteessa:

https://nivala.fi/kaupunki-ja-hallinto/asiointi/lomakkeet

Tervetuloa kouluun opas osoitteessa: 

www.nivala.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus

Opetuslautakunta

lapset koulutiellä

Avainsanat