Kuulutus toimenpide- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta Niittynevan ja Hituran aurinkovoimaloille