Nivalan biokaasuhanke etenee – tontinvaraussopimus allekirjoitettu

Nivalan kaupunki, sekä Wega Group Oy:n ja Copenhagen Infrastructure Partnersin perustama projektiyhtiö ovat allekirjoittaneet biokaasulaitoksen tontinvaraussopimuksen. Sopimus mahdollistaa biokaasuhankkeen etenemisen seuraavaan vaiheeseen.

Nivalaan suunniteltu biokaasuhanke otti uuden edistysaskeleen osapuolten allekirjoittaessa tontinvaraussopimuksen. Nyt varattu tontti on kooltaan 20 hehtaaria ja se sijaitsee Nivalan Kurunpuhtoon kaavoitettavalla uudella alueella, jonne rakentuu erityisesti bio- ja kiertotalousalan yrityksille soveltuva uusi teollisuusalue. 

Kuva tontinvaraussopimuksen allekirjoittaneista henkilöistä

Nivalan biokaasulaitoksen tontinvaraussopimuksen allekirjoittivat Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu ja tekninen johtaja Ville Repo, sekä projektiyhtiön edustajana Copenhagen Infrastructure Partnersin osakas Andreas F. Brandt.

 

Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikummun mukaan Kurunpuhdon uudelle alueelle on sijoittumassa myös muuta toimintaa ja alueelle on valmisteilla mm. aurinkopuiston rakentaminen. Hankkeiden sijoittumisessa yhteistyötä tehdään NIHAK ry:n kanssa.

- Vihreän siirtymän hankkeet tukevat niin Nivalan, kuin koko alueenkin elinkeinoelämää. Kaupunki pyrkii yhteistyössä NIHAKin kanssa toimimaan hankkeiden mahdollistajana ja tukemaan alueemme yrittäjiä, jotta hankkeista saadaan maksimaalinen hyöty irti niin suoraan kuin välillisestikin, Karikumpu toteaa.

Suomen suurin biokaasulaitos

Nivalan biokaasuhanketta on edistetty aktiivisesti koko syksyn ajan. Lokakuussa alueella käynnistettiin syötekartoitus ja laitoksen teknistä konseptisuunnittelua on viety eteenpäin. Tarkoituksena on kartoittaa alueen syötepotentiaali ja kerätä riittävä määrä syötteitä aiesopimuksin vuoden loppuun mennessä, jotta tarkempi tekninen suunnittelu voidaan aloittaa. Myös ympäristövaikutusten arviointi on käynnissä.

Tavoitteena on saada hankkeelle tarvittavat viranomaisluvat vuoden 2024 aikana. Investointipäätös tehdään syksyllä 2024. 

Wega Group Oy:n operatiivisen johtajan ja osakkaan Toni Hemmingin mukaan hankkeen vastaanotto Nivalassa on ollut positiivinen ja Wegan tavoite on tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä paikallisten urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden kanssa.

- Nivalan kaupunki ja alueen toimijat ovat ottaneet meidät hyvin vastaan. Hanke selkeästi kiinnostaa monia ja tavoitteemme on toimia mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. Olemme olleet yhteydessä yli 200 maatilaan alueelta ja keskustelleet raaka-aineiden saatavuudesta ja tilojen kiinnostuksesta. Vastaanotto on ollut erittäin positiivinen, Hemminki kertoo.

Nyt suunniteltavan laitoksen tarkoituksena on tuottaa noin 160 GWh nesteytettyä biometaania. Laitoksen pääsyöte on lietelanta, minkä lisäksi on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja kuten kuivalantaa, nurmea, olkea sekä muita mahdollisia puhtaita jakeita. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on 400 000 – 800 000 tonnia vuodessa ja valmistuessaan laitos on Suomen suurin. 

Keskustelutilaisuus biokaasuhankkeesta

Wega Group Oy, Nivalan kaupunki ja NIHAK ry järjestävät keskiviikkona 13.12. klo 10.00 avoimen keskustelutilaisuuden biokaasuhankkeesta Nivalan kaupungintalolla. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki hankkeesta kiinnostuneet. Lisätietoja tapahtumasta

 

Lisätietoja antavat

Päivi Karikumpu, kaupunginjohtaja, Nivalan kaupunki
p. 040 344 7200

Toni Hemminki, operatiivinen johtaja, osakas, Wega group Oy
p. 040 668 4441

Kuva tontinvaraussopimuksen allekirjoittaneista henkilöistä

Avainsanat